Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Äger du tomtmark vid sträckorna Hässleholm–Åstorp-Kattarp och Åstorp-Helsingborg?

Äger du tomtmark längs sträckorna Hässleholm–Åstorp–Kattarp och Åstorp–Helsingborg? Då vill vi ge dig förhandsinformation om den trädsäkring av järnvägen som pågår och som Trafikverket arbetar med att skapa trädfria zoner vid spåret.

Varför trädsäkra järnvägar?

Träd som faller över järnvägen förorsakar varje år stora störningar i tågtrafiken och kostsamma skador. Tåg­förseningar betyder olägenheter för såväl resenärer som gods­transportörer. En stor del av Sveriges industri är dagligen beroende av järnvägen för säkra och miljö­vänliga trans­porter.

Trädsäkring innebär att träden intill spåret avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar ska kunna falla på spåranläggningen och förorsaka skador eller störningar. Genom att vi trädsäkrar området närmast spåret kan vi minska störning­arna på tågtrafiken väsentligt. 

Trafikverket kontaktar dig

Efter att vi skapat trädfria zoner på sträckorna Hässleholm–Åstorp–Kattarp och Åstorp–Helsingborg vill vi nu även åtgärda riskträd som står på privata tomter längs järnvägen. Arbetet inleds i slutet av november och kommer att pågå till och med juni 2014.

Du som äger en fastighet längs denna järnväg kommer därför att bli kontaktad av Trafikverkets utbildade trädbesiktare (arborist) så att vi kan besikta eventuella riskträd på din tomt. Syftet är att tillsammans med dig nå en överenskommelse om föreslagna trädsäkringsåtgärder.

Som fastighetsägare får du sedan hjälp med att avverka eller beskära de träd som behöver åtgärdas.

Om du redan nu tror att du har träd som behöver besiktas är du välkommen att kontakta vår trädbesiktare på plats. Om du har frågor om träd på tomt intill järnväg kan du vända dit till Trafikverkets kontakt­person (se uppgifter under rubriken Visa kontaktuppgifter).