Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trädsäkring är utförd längs järnvägen

Varför vi trädsäkrar

I början av 2005 lamslog orkanen Gudrun lamslog södra Sverige. Över 300 000 hushåll blev strömlösa, miljontals kubikmeter skog fälldes och väg- och järnvägsnätet slogs ut. Därför trädsäkrar Trafikverket viktig järnväg.

Det tog en månad innan alla tågsträckor var i drift igen efter stormen Gudrun. De vägar som drabbades av nedfallna träd öppnades för trafik ett dygn efter stormen. Redan 2006 beslutades att minst 450 mil strategiskt viktig järnväg skulle trädsäkras. Arbetet med att avverka träd som kan falla på kontaktledningar eller spårområden inleddes och pågår fortfarande som en del i vårt underhåll.

Minskar risken för störningar

Fram till i dag har vi trädsäkrat nästan 500 mil järnväg. Under perioder med hårda vindar de senaste åren har de positiva effekterna av trädsäkring visat sig. På trädsäkrade sträckor har få eller inga störningar skett. Och där störningar skett har trafiken kunnat återupptas snabbt på dessa sträckor. Tyvärr finns mindre områden på de säkrade sträckorna som vi inte trädsäkrat av olika skäl. Det kan exempelvis röra sig om känsliga naturområden, träd på tomtmark eller träd i tätortsmiljö. Där är det naturligtvis risk för att träd faller på spåret om det stormar. Arbetet med att skapa trädsäkra järnvägar pågår kontinuerligt även på de banor som inte tillhör de högst prioriterade huvudstråken. 

Upprustning och underhåll av banor

Vi trädsäkrar också i samband med att vi rustar upp banor. Som en del i underhållet röjer vi också uppväxande sly på redan trädsäkrade banor och utför riskträdsåtgärder på banor som inte kan komma ifråga för trädsäkring. Riskträdsåtgärden innebär att vi efter en besiktning avverkar eller beskär enstaka träd eller bestånd som bedöms som särskilt farliga för järnvägen. Dessa åtgärder genomförs av anlitade arborister.