Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vår underhållsstrategi

Det finns en strategi för hur Trafikverket ska jobba med underhållet av vägar och järnvägar.

Det finns en strategi framme sedan 2011, som vi följer. Det är en strategi som är anpassad till omvärldens behov. Att Trafikverket måste prioritera är inget nytt, det har aldrig funnits oändligt med resurser. Men omvärldens krav förändras och den underhållsstrategi som finns idag är anpassad till dagens krav. Och långsiktigt kommer strategin leda till en anläggning som är anpassad till behoven.

Vad säger strategin?

I strategin finns flera områden identifierade på en övergripande nivå. Vi ska möta kundernas förväntningar, skapa långsiktig hållbarhet, vara kostnadseffektiva, arbeta gemensamt, styra mot rätt leveranskvalitet, vara professionella beställare och välja rätt åtgärd. Inom varje område finns identifierat hur detta ska uppnås.

De nya kontrakt som handlas upp har det nya tänket i sig. De har mer fokus på att minimera effekten av störningar, till exempel genom mer förebyggande underhåll än avhjälpande, som stör trafiken mer. Man planerar också underhållsåtgärder utifrån störningskänslighet på ett tydligare sätt än tidigare, till exempel i storstäder.

Läs hela strategin, se under rubriken dokument.