Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genomförda underhållsåtgärder 2011–2016

Trafikverket genomförde underhållsåtgärder för drygt 7 miljarder kronor 2016, varav minst 2,4 miljarder i så kallade reinvesteringar.

I det man kallar underhållsåtgärder ingår både avhjälpande och förebyggande underhåll. Reinvesteringar är däremot rent förebyggande underhåll.

Verksamhetsvolym genomförda åtgärder – underhåll järnväg, miljoner kronor
Underhållsåtgärder 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Spår 1 329 2 082 2 430 2867 2326 2 352
– varav reinvestering spår 588 1 131 1 317 1 275 824 1 060
Spårväxlar 404 366 434 458 425 502
– varav reinvestering spårväxlar 192 150 165 178 86 89
Broar 228 162 88 200 385 236
– varav reinvestering broar 213 154 78 140 339 182
Tunnlar 19 32 87 20 45 42
– varav reinvestering tunnlar 14 2 44 -1 31 34
Kontaktledning 85 291 310 378 228 461
– varav reinvesteringar kontaktledningar 45 268 275 331 187 417
Övriga elanläggningar 273 306 373 462 500 306
– varav reinvesteringar övriga elanläggningar 139 181 239 248 276 79
 Signal och teleanläggningar 218 189 274 402 472 659
– varav reinvesteringar signal- och teleanläggningar 82 37 95 181 195 346
Övriga underhållsåtgärder 809 560 540 622 722 654
– varav övriga reinvesteringsåtgärder 332 122 180 198 219 185
Fast del i funktionsupphandlat BAS-underhåll 906 1 225 1 056 1 192 1 129 1 115
Vintertjänster 314 331 372 326 324 314
Åtgärdande av skador 197 213 275 258 239 248
Summa underhållsåtgärder inkl reinvesteringar 4 782 5 756 6 238 7 184 6 972 7 096
– varav reinvesteringar 1 605 2 044 2 393 2 550 2 157 2 392