Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Så jobbar vi mot spårhalkan

På hösten kan tågtrafiken drabbas av störningar på grund av hala spår, så kallad spårhalka. När löv och barr faller på spåret och krossas av tågens hjul blir det väldigt halt, särskilt om det också är fuktigt och lågt temperatur utomhus.

Spårhalka, även kallat lövhalka, orsakas främst av fallande löv och barr som krossas av tågens hjul. Kvar blir en beläggning som blir väldigt hal, särskilt i kombination med fukt och låg temperatur.

För att undvika spårhalka röjer vi i förebyggande syfte vegetationen i backar, vid signaler och vid plattformar, för att undvika lövfällning. Som förebyggande åtgärd under spårhalkperioden använder vi ett friktionsmedel eller ång- och högtryckstvättar spåren.

Vi kan inte eliminera spårhalkan helt och hållet. Likväl som det behövs halkbekämpning av spåren så kan det behövas viktreduceringar av tågen, bra kvalitet på dragfordonens hjul, rätt typ av lok beroende på förutsättningar, fungerande sandutrustning på dragfordon och förebyggande loksandning i nedförsbackar som tåg i motsatt riktning kan få nytta av.

Som ett led i arbetet med spårhalka har Trafikverket tagit fram en beredskapsplan.