Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Asfaltläggning

Så sköter vi vägar

Här hittar du information om hur Trafikverket sköter vägarna. Dessutom kan du läsa vanliga frågor och svar om hur vi sköter våra vägar eller lämna egna synpunkter.

Trafikverket ansvarar för skötseln av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. Under rubriken ”Vilken entreprenör sköter din väg?” visar vi vilka vägar vi ansvarar för och vilken entreprenör som sköter dem. Att sköta vägarna – drift och underhåll – innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om.

Informationen om ansvarig entreprenör och eventuella ändringar av områdesgränser uppdateras varje år den 1 september, när vi förnyar entreprenadkontrakten för skötsel av vägar. Vi upphandlar i dag all skötsel av det statliga vägnätet i konkurrens.

En viktig del av våra kontakter med trafikanterna är trafikcentralerna. De tar emot rapporter om trafiksituationer och väglag samt planerade och pågående arbeten från entreprenörerna. Trafikcentralen vidareförmedlar sedan informationen via olika medier och Trafikinformation väg (förstasidan på trafikverket.se).

Flera miljarder

Våra kostnader för drift och underhåll av det statliga vägnätet är cirka 8 miljarder kronor per år. Hälften är kostnader för underhåll av beläggningar, en fjärdedel vinterväghållning och den återstående fjärdedelen övriga åtgärder som renhållning, skötsel av rastplatser och belysning.

Kontroll av kvaliteten

De arbeten som vi beställer av entreprenörerna är specificerade och vi kontrollerar regelbundet att kraven uppfylls. Även om det är entreprenörer som utför den dagliga driften och underhållet av vägnätet är det Trafikverket som ansvarar för kvaliteten.