Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Asfaltläggning

Så sköter vi vägar

Här hittar du information om hur Trafikverket sköter och underhåller vägarna. Dessutom kan du läsa vanliga frågor och svar om hur vi sköter våra vägar eller lämna egna synpunkter.

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. Under rubriken "Vilken entreprenör sköter din väg?" visar vi vilka vägar vi ansvarar för och vilken entreprenör som sköter dem. Att sköta vägarna – drift och underhåll – innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om samt att förlänga vägarnas hållbarhet.

Vi upphandlar i dag all skötsel och underhåll av det statliga vägnätet i konkurrens. För att få lämna anbud ska entreprenören ha ett kvalitetssystem och ett detaljerat regelverk styr hur kvalitetskontrollen ska gå till.

Informationen om ansvarig entreprenör för skötsel och eventuella ändringar av områdesgränser uppdateras varje år den 1 september, när vi förnyar entreprenadkontrakten för skötsel av vägar.

Skötsel och underhåll av belagda vägar

Skötsel av vägar respektive mer omfattande underhåll av beläggningar upphandlas i olika kontrakt vid skilda tillfällen. Det kan vara samma företag som får en beläggningsentreprenad som redan har ett kontrakt för skötsel inom området, men de har olika arbetsuppgifter och jobbar åt olika uppdragsgivare inom Trafikverket.

En viktig del av våra kontakter med trafikanterna är trafikcentralerna. De tar emot rapporter om trafiksituationer och väglag samt planerade och pågående arbeten från entreprenörerna. Trafikcentralen vidareförmedlar sedan informationen via olika medier och Trafikinformation väg (förstasidan på trafikverket.se).

Flera miljarder

Våra kostnader för drift och underhåll av det statliga vägnätet är cirka 8 miljarder kronor per år. Hälften är kostnader för underhåll av beläggningar, en fjärdedel vinterväghållning och den återstående fjärdedelen övriga åtgärder som renhållning, skötsel av rastplatser och belysning.

Kontroll av kvaliteten

De arbeten som vi beställer av entreprenörerna är specificerade och vi kontrollerar regelbundet att kraven uppfylls. Även om det är entreprenörer som utför den dagliga driften och underhållet av vägnätet är det Trafikverket som ansvarar för kvaliteten. En formell besiktning av beläggningsarbeten görs av en oberoende besiktningsman som Trafikverket anlitat, när alla kontraktsarbeten är avslutade. Alla beläggningsarbeten köps med garantiansvar, normalt med 5 års garantitid.