Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnel

Drift och underhåll av anläggningar, installationer och ITS

Här kan du läsa om hur vi sköter drift och underhåll av anläggningar installationer och intelligenta transportsystem (ITS).

Trafikverket använder intelligenta transportsystem, ITS, för att övervaka och styra trafiken samt informera trafikanterna. Längs med vägarna och i tunnelanläggningar finns tekniska installationer, exempelvis:

  • trafiksignaler
  • kameror
  • detektorer
  • trafikinformationstavlor
  • anläggningar för variabla hastigheter
  • kövarningssystem.

Alla anläggningar och deras installationer kräver ett löpande underhåll. Vår målsättning är att anläggningarna ska få det underhåll som krävs för att bibehålla deras funktion samtidigt som vi strävar efter att anläggningarna ska vara tillgängliga för trafikanterna. Våra upphandlade entreprenörer utför underhållsarbetet.

God trafikmiljö förutsätter förebyggande underhåll

För att trafikmiljön ska vara så säker och bra som möjligt utför entreprenörerna fortlöpande underhåll. Med noggrant planerat underhåll av installationer samt rengöring av tunnlar och teknisk säkerhetsutrustning säkerställer vi att all utrustning syns och fungerar, samtidigt som vi förlänger dess livslängd. Miljöfrågorna är centrala i underhållsprogrammet, bland annat renar vi vägdagvattnet och tvättvattnet vid tunneltvätt.

Planerat underhåll under lågtrafiktid

Förebyggande underhållsarbete utför entreprenörerna på tider när det är lågtrafik. Det innebär under kvällar och nätter samt under sommarhalvåret, detta för att påverka framkomligheten så lite som möjligt. Vi koordinerar ofta de större underhållsarbetena med kommunen så att det inte krockar med andra stora arbeten.

Allt går inte att planera

Ibland är olyckan framme och vi måste utföra akuta, avhjälpande underhållsåtgärder till följd av en trafikolycka eller en skada på utrustningen. I vissa fall kan en skada på anläggningen eller trafikutrustningen vara så omfattande att vägen eller anläggningen behöver stängas av och trafiken ledas om. Det kan ta tid att städa bort och att återställa skadad trafikutrustning. Därefter inspekterar vi anläggningen så att den är säker för att öppna för trafik igen.