Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Filmer om hur vi sköter vägarna

Här har vi samlat filmer om drift och underhåll på det statliga vägnätet som Trafikverket ansvarar för.

Vi har tagit bort filmerna på grund av GDPR, och kommer att lägga upp länkar till nya, GDPR-säkrade filmer när de är klara.

Mittseparerad motorväg som är trafikerad av personbilar.
 


Arbetet med drift och underhåll är årstidsrelaterat. Det handlar inte bara om att hålla vägbanorna framkomliga, det är också mycket vid sidan om vägen som ska underhållas.
Se filmen om drift och underhåll av de statliga vägarna (11 min)

 

Vägbro med en hastighetsskylt för 90 km/h och en digital hastighetsskylt med 80 km/h
 


Det är mycket som påverkar våra broar och tunnlar. För att ge dem så lång livslängd som möjligt och för att behålla framkomligheten och säkerheten för trafikanterna, gör vi både avhjälpande underhåll och planerar underhållsåtgärder.
Se filmen om drift och underhåll av broar och tunnlar (10 min)

En man som sittar på dataskärmar med någon form av kartor.
 


Intelligenta transportsystem samlar in data till trafikcentralen. Vi omarbetar alla data till trafikinformation som hjälper trafikanterna att få en bättre uppfattning om den gällande trafiksituationen och planera sin resa på bästa sätt.
Se filmen om hur vi tar hand om installationer och intelligenta transportsystem, ITS (9 min)

Kollage med en bilväg till vänster, datorer i mitten och varningsskylt till höger.
 


Gemensamt för alla som färdas på våra vägar är att de vill komma fram smidigt och tryggt till sitt resmål. Trafikcentralens huvuduppgift är att ansvara för ett säkert och störningsfritt trafikläge. Trafikcentralerna är bemannade dygnet runt och året runt. Trafikinformationen bygger på tre steg; insamling av trafikinformationen, kvalitetssäkring och verifiering och slutligen informationsspridning till trafikanterna. Informationen ger information om trafikläge, väder och väglag och kommer bland annat från SOS alarm, entreprenörer och teknisk utrustning. Trafikverkets kontaktcenter tar också emot information från trafikanter, som de sen rapporterar vidare till trafikinformation.
Se filmen om vägtrafikledning (12 min)

En stor vägsop som gör rent på vägen.
 


Hur hårt en väg slits beror på hur många som trafikerar vägen, om det är tung trafik och hur många som under vintertid använder dubbdäck. Drift och underhåll av vägarna är viktigt för trafikanterna för att hålla hög trafiksäkerhet, bra framkomlighet och komfort, men samtidigt minska miljöpåverkan.
Se filmen om drift och underhåll av belagda vägar och grusvägar (8 min)


Underhåll av det svenska vägnätet innebär inte bara att hålla vägbanorna framkomliga och säkra. Det är även mycket vid vägens sidoområden som ska skötas för att resenärerna ska uppleva landskapet de färdas i och resan så behaglig som möjligt. Det gäller bland annat dikning, röjning av slåtter och underhåll av träden längs med vägarna för att öka trafiksäkerheten. Andra åtgärder är skötsel av rastplatser, vägskyltar och bullerplank.
Se filmen om skötsel av vägens närområde (9 min)