Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skötsel av vägmiljö

Skötsel av vägmiljön

Skötseln av vägmiljön är viktig för trivseln på och längs vägarna samtidigt som den också ökar säkerheten.

Trafikverket ansvarar för skötseln av rastplatser. Vilka rastplatser vi förvaltar ser du i Rastplatskartan eller i tjänsten Läget i trafiken. Våra serviceåtaganden innebär att rastplatserna ska vara rena och välskötta. På rastplatserna finns också information om när de senast städades.

Vi slår vägens sidoområden varje år och röjer regelbundet så att det är god sikt längs vägen och i korsningar, vilket är viktigt för trafiksäkerheten. Slåttern av vägkanterna bidrar också till landskapsbilden och trivseln längs vägarna. Vägrenarna har visat sig vara potentiella levnadsmiljöer för många djur- och växtarter. Därför ställer vi till exempel krav på att entreprenörerna ska ta hänsyn till så kallade artrika vägkanter när de gör olika typer av åtgärder.

I skötseln av vägmiljön ingår också underhåll av vägmärken, informationstavlor och belysning.