Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhållsarbete på asfaltsväg

Underhåll av belagda vägar

Skötsel och underhåll av belagda vägar, det vill säga allt utom grusvägar, är viktigt för vägens hållbarhet, men också för att resan ska vara bekväm och trafiksäker.

Underhåll av beläggningar omfattar allt från lagning av sprickor, hål och spår till ny beläggning. För att avhjälpa brister eller höja bärigheten förstärker vi också vägkonstruktionen under beläggningen. Kostnaderna för skötsel och underhåll av beläggningar uppgår till cirka 3 miljarder kronor per år. Marknadsläget och priset på bindemedlet bitumen har stor påverkan på kostnaderna.

Vilket skick vägytan är i kan beskrivas utifrån ett flertal olika variabler, av vilka de viktigaste är ytans jämnhet, spårbildning, beläggningsskador och vägens bärighet. Det som påverkas mest negativt av dåligt skick är fordonskostnader, restid, komfort och trafiksäkerhet. Trafikverket mäter årligen en stor del av vägarna för att få en objektiv syn på tillståndet.

Livslängden påverkas

Varje år utförs både stora och små beläggningsprojekt. En vägbeläggning kan hålla upp till 25 år på lågt trafikerade vägar och på en hårt trafikerad väg 5-10 år. Framför allt påverkas livslängden av beläggningstyp, trafikmängd, trafikens tyngd och spårbundenhet samt av vägkroppens bärighet och konstruktion. När beläggningen börjar bli sliten bildas spår eller sprickor i den. Det åtgärdas normalt med ett nytt slitlager. Ibland behöver flera lager i vägkroppen förnyas för att vägens skick och bärighet ska förbättras.

Utöver beläggningsarbeten gör vi även andra typer av mindre reparationer och lagningar. Det gör vi för att beläggning och vägkonstruktion ska få så lång livstid som möjligt. De belagda vägarna ska i möjligaste mån hållas fria från större hål och sprickor. Djupare svackor och ojämnheter ska justeras, och skadade partier ska repareras. Behovet av åtgärder är dock stort, och de medel vi har för underhåll räcker inte till alla vägar. Vi prioriterar i första hand de vägar som flest människor åker på, eller som är viktiga för näringslivet.