Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Asfaltbeläggningar av halvvarm massa

Beläggningar av halvvarm massa används normalt på det mindre vägnätet där vägen rör på sig under vinterhalvåret på grund av tjäle.

I halvvarma beläggningar används ett mjukt, flexibelt bindemedel som klarar av rörelser i vägen bättre än vad beläggningar av varmmassa gör. Halvvarma beläggningar klarar dock inte av belastning och slitage från trafiken lika bra som beläggningar av varmmassa. Därför använder vi halvvarma beläggningar på vägar med mindre trafik.

Massan tillverkas i ett asfaltverk där stenmaterial och bindemedel blandas ihop i halvvarm temperatur på mellan 50 till 120 grader. Ibland tillsätts även en viss mängd gammal asfalt, returasfalt, för att ta tillvara och återanvända stenmaterial och bindemedel. Massan transporteras sedan ut till vägen där den läggs ut med en asfaltläggare och packas med vältar.

Halvvarm massa används såväl i det översta lagret (slitlagret) som i det undre lagret (bärlagret) i en asfaltbeläggning. Beroende på vilket lager varmmassan ska användas till blandas stenmaterial och bindemedel av olika kvalitet och i olika proportioner för att uppnå olika egenskaper. Egenskaperna bestäms också av hur mycket trafik som går på vägen, hur stor andel som är tung trafik och användningen av dubbdäck på vintern.

Slitlager av halvvarm massa kallas mjukbitumenbundet grus (MJOG). Bärlager av halvvarm massa kallas mjukgjort asfaltgrus (MJAG).

Slitlagret ska vara ett tätt lager som hindrar vatten från att tränga ner i vägkroppen, men det ska också tåla slitage från dubbdäck under så lång tid som möjligt. När slitaget blivit för stort byter vi ut slitlagret eller lägger över med ett nytt slitlager. Slitlager av halvvarm massa ger även en viss bärighet till vägen.

Bärlager av halvvarm massa används för att ge vägen bärighet att tåla belastning från trafiken men också för att jämna ut svackor och sättningar innan vi lägger på någon typ av slitlager.