Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Asfaltbeläggningar av varmmassa

Beläggningar av varmmassa är den vanligaste typen av asfaltbeläggningar. Varmmassa används såväl till det översta lagret, slitlagret, som i de undre lagren, bind- och bärlager.

Massan tillverkas i ett asfaltverk där stenmaterial och bindemedel blandas ihop vid temperaturer på över 120 grader. Ofta tillsätts även en viss mängd gammal asfalt, returasfalt, för att ta tillvara och återanvända stenmaterial och bindemedel. Massan transporteras sedan ut till vägen där den läggs ut med en asfaltläggare och packas med vältar.

Varmmassa används såväl i det översta lagret, slitlagret, som i de undre lagren, bind- och bärlager. Beroende på vilket lager varmmassan ska användas till, blandas stenmaterial och bindemedel av olika kvalitet och i olika proportioner för att uppnå olika egenskaper. Egenskaperna bestäms också av hur mycket trafik som går på vägen, hur stor andel som är tung trafik och användningen av dubbdäck på vintern. Klimatet påverkar i sin tur vilken typ av bindemedel som används; normalt används lite mjukare bindemedel i norra Sverige än i södra Sverige.

De vanligaste typerna av slitlager av varmmassa kallas tät asfaltbetong (ABT) och stenrik asfaltbetong (ABS). ABT ger en tätare och slätare yta medan ABS ger en grövre yta som tål slitage från trafiken bättre. Ju större storlek på stenmaterialet i beläggningen, desto bättre tål den slitage från trafiken.

På större vägar med mycket trafik

Slitlager av varmmassa använder vi normalt på de större vägarna där det går mycket trafik. Slitlagret ska vara ett tätt lager som hindrar vatten från att tränga ner i vägkroppen, men det ska också tåla slitage från dubbdäck under så lång tid som möjligt. När slitaget blivit för stort byter vi ut slitlagret eller lägger över med ett nytt slitlager. Tjocka slitlager av varmmassa ger även en viss bärighet till vägen.

Bind- och bärlager av varmmassa används på alla typer av vägar för att ge vägen bärighet att tåla belastning från trafiken men också för att jämna ut svackor och sättningar innan vi lägger på någon typ av slitlager.