Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tankbeläggningar

Tankbeläggningar är en beläggningstyp som innebär att stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för sig, utan att ha blandats ihop innan. Metoden är både kostnadseffektiv och energieffektiv.

Blandningen sker direkt ute på vägen. Bindemedlet är uppvärmt till mellan 60 och 80 grader medan stenmaterialet inte värms upp.

Fördelen med tankbeläggning är att det är en kostnadseffektiv metod som i de flesta fall har väldigt lång livslängd. Den är också energieffektiv eftersom den inte kräver någon större uppvärmning eller energi för blandning. Beläggning med varmmassa ger ungefär fyra gånger mer koldioxidutsläpp vid tillverkning och utläggning jämfört med tankbeläggning. Tankbeläggning går dessutom betydligt fortare att lägga ut jämfört med beläggningar av varmmassa eller halvvarm massa.

De vanligaste typerna av tankebeläggningar är ytbehandling (Y1B eller Y1G) och indränkt makadam (IM).

Ytbehandling

Ytbehandling är ett tunt slitlager som ger ett tätande ytskikt på vägen och en yta som tål slitage från trafiken. Beläggningen används både som slitlager på belagda vägar (Y1B) och på grusvägar (Y1G).

När man gör en ytbehandling sprider man ut bindemedel över vägen. Sedan sprider man ut stenmaterial som täcker bindemedlet och slutligen vältar man ytan för att stenarna ska fastna och hamna rätt. De stenar som inte fastnat sopas senare bort. Det är viktigt att man sprider ut rätt mängd bindemedel och stenmaterial; vid för mycket bindemedel riskerar beläggningen att "blöda" vilket medför risk för otillräcklig friktion och stänk på fordon, vid för lite bindemedel fastnar inte stenarna ordentligt vilket medför risk för stenskott.

Tyvärr medför metoden stor risk för stenskott när beläggningen utförs och vägen behöver sopas flera gånger under cirka två veckor efter utförandet. Därför varnar vi med skyltar och sänker hastigheten på sträckan till 50 km/h och önskar att den respekteras, så att risken för stenskott blir mindre. Tänk på att din egen hastighet har stor betydelse för eventuella stenskott.

En nylagd ytbehandling har en ganska skrovlig och vass yta den första tiden och kan upplevas som extra ”bullrig”. Efter något år har dock stenarna på ytan slipats och jämnats till av trafiken så att både skrovlighet och buller återgått till normal nivåer.

En ytbehandling ökar inte vägens bärighet eller utjämnar ojämnheter. Om vi behöver förstärka vägen eller justera ojämnheter så gör vi det innan vi lägger på ytbehandlingen. Det gör vi normalt med varmmassa eller halvvarm massa. Ibland kan vägen trafikeras upp till ett par år innan vi lägger på ytbehandlingen.

Ytbehandling används normalt på det mindre vägnätet med lite trafik men kan i vissa fall användas även på större vägar.

Indränkt makadam

När man använder beläggningen indränkt makadam (IM) lägger man först ett tjockt lager av grov makadam. Sedan sprider man ut bindemedel som tränger ner i den övre delen av makadamlagret för att täta ytan och binda ihop stenarna. Därefter sprids ett tätande lager av stenmaterial och bindemedel.

Indränkt makadam ger både ökad bärighet till vägen, utjämning av ojämnheter och ett skyddande slitlager. Liksom för ytbehandling är det viktigt att man sprider ut rätt mängd bindemedel och stenmaterial för att inte få problem med blödningar eller stenskott.

Indränkt makadam används på det mindre vägnätet med lite trafik.