Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lagningsmetoder

På sommaren lagar vi ofta små skador på vägen. Det leder ibland till att överflödigt grus sprids över vägbanan, till nackdel för bilar som kan få stenskott. Det kan också inträffa att lagningarna blöder, det vanliga är då att vi sandar av ytan.

Problem med löst grus på vägbanan uppträder i samband med att vi lagar beläggningen. I våra krav på driftentreprenörerna ingår att alla belagda vägar ska hållas fria från hål och större sprickor. Mindre reparationer, som exempelvis förbättringar på svaga och eller spåriga vägpartier, görs under sommaren. Mer omfattande beläggningsreparationer upphandlar vi separat och de ingår inte i kontraktet för drift och underhåll.

Försegling och snabellagning

Metoden försegling, som används vid lite större åtgärder främst på det lågtrafikerade vägnätet, innebär att ett lager stenmaterial fästs vid underlaget med hjälp av ett bindemedel. Därefter tar det tre till fyra timmar innan stenmaterialet fäster helt, och under tiden sänks hastigheten och trafikanterna varnas genom skyltning. Beroende på vägklass sopas sedan vägen mellan 12 och 24 timmar efter utförd åtgärd så att vägen blir fri från löst grus.

Vid lagning av sprickor eller fläckvisa lagningar används allt oftare en så kallad snabellagare, som först sprutar bindemedel och sedan sprider finkornigt grus. Metoden är snabb och effektiv. Den är också säker ur arbetsmiljösynpunkt i och med att föraren inte behöver gå ur bilen.

I Läget i trafiken kan du se vägarbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen där uppdateras löpande. Se länk till höger. Arbetsplatserna skyltas alltid och ibland brukar vi också informera i förväg via lokalpress eller radio.

Löst grus kan också dras in på vägbanan från stödkanten av bilarna, speciellt vid kurvor.

Tänk på att din egen hastighet har stor betydelse för eventuella stenskott.

Blödande asfalt

Vid höga temperaturer i vägbanan stiger bindemedlet i asfalten och lägger sig på ytan. Detta resulterar i blanka, svarta fläckar, så kallade blödningar, som kan vara mycket hala, särskilt vid regn. Det vanliga är då att vi sandar för att öka friktionen. Men överflödig sand som studsar mot vägytan kan upplevas som obehaglig av trafikanter som kör efter spridarbilen. Entreprenören ska egentligen bara sprida materialet där blödningen förekommer, men ibland sprids materialet över hela körfältsbredden.

Blödningen är inte farlig för asfalten och försvinner efter en tids trafikering under kallare väderlek.