Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planering av underhållsbeläggning

Planeringen av underhållsbeläggning utgår bland annat från den tillståndsmätning av vägnätet som utförs av så kallade laserbilar. Utifrån resultatet så identifieras behovet av beläggningsunderhåll med hjälp av en nationell underhållsstandard.

Underhållet påverkas även av strategiska inriktningar som finns i nationell plan för vägtransportsystemet samt andra planer.

Utifrån dessa inriktningar tas åtgärdskandidater fram som sedan prioriteras. I prioriteringen av kandidaterna så tas även hänsyn till mer detaljerade tillståndsuppgifter, besiktning på plats, kundsynpunkter, intern kunskap samt erfarenheter från de entreprenörer som gör regelbundna kontroller av vägnätet.

I samband med planeringen pågår även en mer detaljerad projektering så att rätt åtgärd utförs på rätt väg och Trafikverket gör också en kostnadsuppskattning. När sen alla uppgifterna finns samlade så prioriteras vägarna utifrån Trafikverkets uppdrag samt tillgängliga medel.

Planering, genomförande och uppföljning av beläggningsunderhåll ingår i en nationell enhet inom Trafikverket. Införandet av den nationella enheten har gett positiva effekter och det har exempelvis blivit enklare att leva upp till givna prioriteringsregler. Det mer trafikstarka vägnätet har kunnat prioriteras på ett tydligare sätt än i tidigare organisation.

Varma vintrar påskyndar spårbildningen

Den främsta orsaken till att beläggningen på de högtrafikerade vägarna behöver förnyas är spårbildning. Den beror till cirka 75 procent på att dubbdäck sliter upp beläggningen och till 25 procent på tunga fordon. Våta vintrar påskyndar spårbildningen. För ungefär tio år sedan bromsades spårbildningen upp, bland annat tack vare mer hållbara beläggningar och nya typer av dubbdäck, så kallade lättviktsdubb.