Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Underhållsstandard för belagda vägnätet

Standarden för underhåll av belagda vägar beskriver det vägtillstånd då underhållsåtgärder bör sättas in.

Standarden innefattar både funktionellt tillstånd, som är viktigt för dagens kunder, och tekniskt tillstånd, som är viktigt för vägens hållbarhet och därmed för framtida kunder.

För att möta både trafikantens och samhällets behov krävs att vägens tillstånd håller en lämplig nivå. För att trafikanterna ska kunna färdas säkert på vägen krävs en jämn vägyta med tillfredsställande friktion. Vägen bör också vara långsiktigt hållbar för att den ska kunna användas även av framtida trafikanter till en rimlig kostnad. På vägar med mycket trafik är det samhällsekonomiskt lönsamt att ha högre krav.

De gränsvärden som finns handlar om vägens yta men orsaken till ett visst tillstånd kan ligga längre ner i vägkroppen. De åtgärder som görs för att förbättra tillståndet måste därför vara inriktade både på vägkonstruktionen och vägytan.

Underlag för analys och åtgärder

Underhållsstandarden syftar dels till att vara underlag för behovsanalys nationellt, dels som underlag för att identifiera sträckor i behov av underhållsåtgärder. Därför uttrycks också standarden med objektivt mätbara mått som utgår från trafikarbete och hastighet. Vägnät som inte uppfyller standarden redovisas som brist.

En vägsträcka som uppfyller underhållsstandarden behöver nödvändigtvis inte uppfattas av trafikanter som bra, men är acceptabel ur samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv. Vägsträckor som avviker från underhållsstandarden innebär ökade restider, fordonskostnader och försämrad komfort.

Även sträckor som uppfyller underhållsstandarden kan behöva åtgärdas av tekniska orsaker som inte identifieras av tillståndsmätningarna.