Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lagning av sprickor och hål på belagd väg

På sommaren lagar vi ofta mindre skador på vägen. Det leder ibland till att överflödigt grus sprids över vägbanan, till nackdel för bilar som kan få stenskott. Det kan också inträffa att lagningarna blöder, det vanliga är då att vi sandar av ytan.

Under sommarhalvåret utförs många olika åtgärder på vägnätet. Utöver de större, omfattande beläggningsåtgärderna görs också andra typer av mindre reparationer och lagningar. Alla belagda vägar ska hållas fria från hål och större sprickor, lokala ojämnheter ska justeras och skadade vägytor ska repareras. De metoder som vanligen används för att laga skadade vägytor, sprickor och hål är försegling och s k snabellagning.

Försegling och snabellagning

Metoden försegling, som används vid lite större åtgärder främst på det lågtrafikerade vägnätet, innebär att ett lager stenmaterial fästs vid underlaget med hjälp av ett bindemedel. Därefter tar det tre till fyra timmar innan stenmaterialet fäster helt och under tiden varnas trafikanterna genom skyltning och ofta sänks även tillåten hastighet. Beroende på vägklass sopas sedan vägen mellan 6 och 48 timmar efter utförd åtgärd så att vägen blir fri från löst grus.

Vid lagning av sprickor eller hål används allt oftare en så kallad snabellagare. Det är en speciellt utformad lastbil som sprutar ut bindemedel och finkornigt grus via en tjock slang, på så vis kan materialet spridas mer precist över det skadade partiet. Metoden är snabb och effektiv. Den är också säker ur arbetsmiljösynpunkt i och med att föraren inte behöver gå ur bilen.

Trafikinformation på Trafikverkets startsida informerar om vägarbeten på hög och medeltrafikerade vägar som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen där uppdateras löpande. Se länk längst ned på sidan. Arbetsplatserna skyltas alltid och ibland brukar vi också informera i förväg via lokalpress eller radio.

Risk för löst grus på vägbanan

Både försegling och snabellagning kan innebära löst grus på vägbanan något dygn efter utförd åtgärd. Under tiden varnas trafikanterna genom skyltning och vid försegling sänks normalt även hastigheten.

Tänk på att din egen hastighet har stor betydelse för eventuella stenskott.

Risk för blödningar

Vid höga temperaturer i vägbanan stiger utvidgas bindemedlet i asfalten och kan lägga sig på ytan. Detta resulterar i blanka, svarta fläckar, så kallade blödningar, som kan vara mycket hala, särskilt vid regn. Det vanliga är då att vi sprider ut sand eller finkornigt stenmaterial för att öka friktionen. Men överflödig sand som studsar mot vägytan kan upplevas som obehaglig av trafikanter som kör direkt efter utförd sandning.

Blödningen är inte farlig för asfalten och försvinner efter en tids trafikering under kallare väderlek.