Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogbil

Vinterväghållning

Mellan den 1 oktober och 30 april kräver vi att våra entreprenörers vinterorganisation ska fungera till fullo. Om det blir vinterväder andra tider på året ska åtgärderna också fungera men vi ställer inte samma krav på åtgärdstider.

Alla statliga vägar har en standardklass. Den klassen avgör hur snabbt vägen ska plogas och om den ska vara snöfri eller inte, en viss tid efter det har slutat snöa. Klassningen baseras på vägens trafikmängd och vi prioriterar högtrafikerade vägar.

Vid vissa vägsträckor som kan vara extra besvärliga vintertid sätter vi in ytterligare resurser. Det kan till exempel vara en extra plog vid backar där tunga fordon ofta får stopp eller vid avsnitt som ofta sätts igen av snödrev.

Entreprenörer sköter vägarna

Varje höst har vi vinterstartmöten med våra entreprenörer. Då diskuterar vi nyheter och regler och det finns chans till frågor och erfarenhetsutbyte.

När vintern närmar sig har entreprenörerna hjälp av våra cirka 775 vägväderstationer, VViS, som är placerade över hela landet. Stationerna visar yttemperatur, lufttemperatur, nederbörd, vindriktning, luftfuktighet och vindhastighet i realtid. På samtliga VViS stationer finns det också väglagskameror som tar bilder var 10:e minut på hur väglaget ser ut, även nattetid. Väglagskamerorna underlättar arbetet att snabbt identifiera och planera åtgärder för att minska risken för halka och snödrev. Tillsammans med upphandlade prognoser via vädertjänster har entreprenörerna goda möjligheter att förutsäga risken för vinterväglag och halka, dygnet runt. Vissa entreprenörer har en central med bevakning av VViS i flera områden medan andra har jourpersonal som med jämna mellanrum bevakar väderstationerna och åker på vägarna i ett driftområde.

Läs mer om vilken entreprenör som sköter din väg

Halkbekämpning

Tack vare systemen för väderprognoser kan halkan ofta bekämpas förebyggande. På högtrafikerade vägar använder vi salt, vilket innebär att vi oftast kan hålla dem snö- och isfria under uppehållsväder. Det är entreprenörernas ansvar att säkra salttillgången. På övriga vägar använder vi normalt sand.

Gång- och cykelbanor

På de gång- och cykelvägar (GC-vägar) vi ansvarar för ska våra entreprenörer påbörja plogning vid 2 centimeters snödjup. GC-vägarna ska sedan vara åtgärdade efter 2 eller 4 timmar (åtgärdstid) beroende på hur gång- och cykelvägen är klassad. Efter åtgärdstidens utgång får det ligga högst 2 cm snö på GC-vägen. Halkbekämpning sker normalt med sand.

Extrema väderleksförhållanden innebär att entreprenören har svårt att uppfylla ovanstående krav. 

Kontroll

Trafikverket har handlat upp en tredje part som ska följa upp leveranserna från entreprenörerna. De kontrollerar bland annat att entreprenörerna startar i rätt tid, blir klara i rätt tid och att resultatet blir som avtalat. Entreprenörernas fordon är försedda med GPS-sändare som gör det möjligt för både kontrollanten och Trafikverket att se var fordonen befinner sig eller i efterhand se var de varit. Med hjälp av GPS:erna kan vi också se om det är sand eller salt som spridits.