Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vinterväg, fotograf: Kasper Dudzik

Standardklass vinter

Vägens vinterklass avgör hur snabbt den ska bli plogad och om den ska vara snöfri eller inte efter snöfall. Vi prioriterar först högtrafikerade vägar. Här kan du läsa mer om vad de olika vinterklasserna innebär och se hur en godkänd väg ser ut.

Standardklass 1 

Foto på vinterväg, Standardklass 1

När det fallit 1 centimeter snö, har plogbilen två timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom två timmar. Halkbekämpas normalt med salt.

Standardklass 2
Foto på vinterväg, Standardklass 2

När det kommit 1 centimeter snö, har plogbilen normalt tre timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom tre timmar. Halkbekämpas normalt med salt.

Standardklass 3 
Foto på vinterväg, Standardklass 3

När det kommit 1 centimeter snö, har plogbilen normalt fyra timmar på sig att ploga sträckan. Fyra timmar efter avslutat snöfall ska det finnas åtminstone snö- och isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan alltså förekomma. Halkbekämpas normalt med salt.

Standardklass 4 

Foto på vinterväg, Standardklass 4
När det kommit 2 centimeter snö, har plogbilen normalt fem timmar på sig att ploga sträckan. Fem timmar efter avslutat snöfall får det ligga högst 2 centimeter snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

Standardklass 5 

Foto på vinterväg, Standardklass 5
När det kommit 3 centimeter snö, har plogbilen normalt sex timmar på sig att ploga sträckan. Sex timmar efter avslutat snöfall får det ligga högst 3 centimeter snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

  • På några vägar kan åtgärdstiden skilja sig från vad som anges som normaltider ovan.
  • Om temperaturen understiger sex minusgrader accepterar Trafikverket att en del snö och is kan finnas på vissa vägar också efter halkbekämpning.
Tabell över vägarnas standardklasser och trafikvolym
Standardklass Hur stor del av totala vägnätet (antal km av 98 000) Hur många som kör på dessa vägar (trafikvolym)
1 2 000 21
2 3 300 17
3 19 300 41
4 22 400 14
5 51 500 7