Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fordon möts på motorväg vintertid.

Vintern ställer krav på Trafikverket och på dig som trafikant eller fastighetsägare

Det finns en del att tänka på för dig som är trafikant eller fastighetsägare när det gäller vinter. Men även Trafikverket och upphandlade entreprenörer har ett stort ansvar för vinterväghållningen och framkomliga vägar.

Några tips till dig som trafikant på vinterväg är att hålla avståndet, att anpassa hastigheten efter väglaget och aldrig köra fortare än gällande hastighetsgräns. Kör du ifatt plogbilar som tandemplogar, vänta helst med att köra om. Använd bälte, var nykter och låt mobilen vara när du sitter vid ratten. Vinterrusta bilen med till exempel snöborste, isskrapa, startkablar, ficklampa och extra kläder/filtar.
Trafikverket är beställare av vinterväghållningen på statliga vägar och upphandlade entreprenörer sköter vägarna. Kravet är att entreprenörerna ska ha en fungerande vinterorganisation mellan 1 oktober och 30 april. Det innebär att det ska finnas tillräckligt med resurser och fordon/maskiner för att möta vinterns utmaningar.

Vad gäller för fastighetsägare och enskild väghållare?

  • Fastighetsägare/enskilda väghållare ansvarar själva för att siktröja vid sina infarter.
  • Fastighetsägare/enskilda väghållare får inte skotta ut snö på det allmänna vägnätet.
  • Trafikverkets driftentreprenörer ansvarar inte för att ta bort plogsnö som samlas på fastighetsägares infarter.
  • Däremot ansvarar Trafikverkets driftentreprenörer för att ta bort de kanter som uppstår vid isrivning.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att snö inte faller från tak ut på det allmänna vägnätet.
  • Föraren ansvarar för att parkera på tillåten plats så att snöröjning av allmän väg kan utföras

Plogning av statliga vägar

De statliga vägarna åtgärdas på vintern med olika åtgärdstider. De med mest trafik prioriteras högst.
Alla statliga vägar har en standardklass som avgör hur snabbt den ska plogas och om den ska vara snöfri eller inte, en viss tid efter det har slutat snöa. Det finns fem standardklasser.
I avtal med entreprenören beskrivs när vägen ska vara åtgärdad och ha godkänd standard. Det finns länskartor som visar när plogbilen kommer till din väg, se länk.

Läs mer om standardklasser vinter

Läs mer om när plogbilen kommer i ditt län

Plogning av enskilda vägar

Trafikverket ansvarar för vinterväghållningen av de statliga vägarna. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare (t ex vägsamfälligheter). Väghållaren för enskilda vägar ansvarar själva för vinterväghållningen, antingen i egen regi eller genom att upphandla plogning och halkbekämpning. Det finns inget som hindrar att samma entreprenörer som Trafikverket upphandlat arbetar för flera väghållare.

Läs mer om enskilda vägar

Tandemplogning, varför då?

Motorvägar och 2+1-vägar är högtrafikerade och kräver ett snabbt och effektivt sätt att ploga de dubbla körfälten. Trafikverket ställer krav på entreprenörerna att på dessa vägar ploga båda körfälten i samma riktning vid samma tillfälle, vilket kräver s.k. tandemplogning. Då kör två plogbilar i bredd i samma riktning, cirka tvåhundra meter efter varandra. Det händer en del trafikolyckor med tandemplogning och för att undvika detta bör du som trafikant vänta med omkörningar. Lyckas man köra om den närmaste plogbilen kan man på grund av snö, modd, snörök och mörker missa framförvarande plogbil och köra in i den bakifrån.

Halkbekämpning motverkar stopp i trafiken

Trafikverket halkbekämpar det statliga vägnätet för att uppnå god framkomlighet i trafiken vintertid. Utan halkbekämpning skulle framför allt den tunga trafiken stå still i till exempel backar. Entreprenörerna som sköter vägarna kan utifrån vägväderinformationstationerna, VViS, göra väderprognoser som innebär att halkan oftast kan bekämpas förebyggande. Vägsalt används på 25 procent av de nästan 10 000 mil statliga vägarna eftersom ingen annan halkbekämpningsmetod fungerar. Dessa vägar är högtrafikerade. Sand används som halkbekämpning på mindre trafikerade vägar, där den inte blåser bort eller körs bort av trafiken.Trafikverket försöker ständigt hitta alternativ till vägsalt.

Läs mer om vägsalt

Snöröjning av cykelbanor

Ett ökat cyklande ställer höga krav på en bra vinterväghållning. Sopsaltning är en halkbekämpningsmetod som kombinerar sopning och saltning. Sopsaltning av cykelvägar kan vara ett sätt att förbättra både framkomligheten och säkerheten för den som vill cykla på vintern. VTI har gjort en utvärdering av metoden som använts med lyckat resultat på cykelbanor i Stockholm. Trafikverket handlar upp halkbekämpning med "sopsaltning" på de cykelvägar som tangerar kommunala cykelvägar där kommunerna använder den metoden, så att standarden ska bli likvärdig. Generellt ställer Trafikverket inte metodkrav i dessa upphandlingar utan funktionskrav, men i dessa fall görs det undantag. Saltet som används är nästan uteslutande koksalt.

VTI rapport (rapporten öppnas på extern webbplats)

Ispreventiv beläggning på gång- och cykelvägar

Vägfärjor blir isvägar på vintern

Sveriges vägfärjor är en viktig del av landets vägnät. Under vintern ersätts eller kompletteras vägfärjetrafiken med isvägar när klimatet tillåter. För att isvägen ska vara säker att köra på kontrollerar Färjerederiets medarbetare isens kvalitet regelbundet, dygnet runt. Kan vi inte säkerställa en bärighet på två ton, så öppnas inte isvägen.

Läs mer om att färdas på isväg på Färjerederiets webbplats