Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägarbete så snabbt som möjligt

En naturlig fråga är: Varför arbetar man inte med mer personal och sätter igång färre vägarbeten samtidigt – det borde ju innebära att de genomförs snabbare?
Det är många faktorer som styr planeringen av vägarbeten, men målet är att de ska påverka de boende och trafikanterna så lite som möjligt.

Pengarna styr

Det är den tilldelade budgeten som styr vilka åtgärder som kan genomföras för att hålla en väg i ett gott skick. Målet är att få så mycket väg som möjligt för pengarna. Vi köper alla åtgärder på vägarna av entreprenörer. Förutsättningarna i upphandlingen och entreprenörens anbud sätter delvis ramar för hur arbetet kommer att genomföras på plats.

Vid större vägarbeten förekommer det att vi ger entreprenören bonus om byggtiden blir väsentligt kortare. Bonusen gör att man kan arbeta i två- eller treskift och på helger utan att det påverkar projektets lönsamhet negativt, men det är också mer personalkrävande. Eftersom det är en kostnadsfråga är det dock inte alltid möjligt. Det finns också begränsningar i lagstiftningen för tillåtna ljudnivåer nattetid. Slutligen är vissa arbeten säsongsberoende, till exempel beläggningsarbeten, som vi bara kan utföra under den varma årstiden.