Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genomförda underhållsåtgärder 2014–2016

Trafikverket genomförde underhållsåtgärder för drygt 7 miljarder kronor 2016, varav minst 2,4 miljarder i så kallade reinvesteringar.

I det man kallar underhållsåtgärder ingår både avhjälpande och förebyggande underhåll. Reinvesteringar är däremot rent förebyggande underhåll.

Verksamhetsvolym genomförda åtgärder – underhåll väg, miljoner kronor
Underhållsåtgärder 2014 2015 2016
Belagda vägar 3 262 3 415 3 379
Grusvägar 362 348 340
Broar 867 841 765
Tunnlar 62 67 114
Trafikinformationsutrustningar 270 315 335
Övriga vägutrustningar 773 693 607
Övriga väganläggningar 453 455 504
Vintertjänster 1 649 1 720 1 827
Åtgärdande av skador 254 267 287
Övrigt underhåll 156 154 131
Bärighet och tjälsäkring av vägar 1 720 1 805 1 512
Styrning och stöd i genomförande
av underhållsåtgärder
337 419 448
Summa underhållsåtgärder 10 166 10 501 10 249