Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Slåtter av vägkanter för säkerhet och miljö

Slåtter förbättrar trafiksäkerheten i och med att växtlighet som kan hindra sikten försvinner. Dessutom förbättras vägens avvattning och dränering, vilket är särskilt viktigt i korsningar. Och samtidigt bidrar vi till att bevara landskapsbilden.

Vi har nationellt ställda kvalitetskrav och tidsplaner som entreprenörerna följer för att utföra slåtter och röjning på rätt sätt. Slåttern bidrar till trafiksäkerhet, miljö och en fungerande dränering.

Tar bort lupiner för att få fler arter

I vissa fall görs särskilda insatser för att begränsa förekomsten av blomsterlupiner eftersom de inte tillhör vår ursprungliga flora utan har förts in i Sverige som prydnadsväxt. Länge antogs att lupinen inte spreds från vägrenarna och gårdsplanerna till naturen, men tyvärr håller lupinen på att ta över växtplatserna för många utrotningshotade arter. Därför sparar vi dem inte i samband med slåttern.

Röjer sly för fri sikt

Vartannat år röjer vi sly utmed huvudvägarna. Vi röjer ända till vägområdets gräns, till högst 12 meters avstånd från vägkanten. På övriga vägar röjer vi sly vart tredje år. Röjningarna görs till vägområdets gräns, till högst 10 meters avstånd från vägkanten. Frisiktsområdena röjer vi varje år på alla vägar.