Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planering av underhållsbeläggning

Planeringen av underhållsbeläggning utgår bland annat från den tillståndsmätning av vägnätet som utförs av bilar utrustade med laserkameror. Utifrån resultatet så identifieras behovet av beläggningsunderhåll med hjälp av en nationell underhållsstandard.

Underhållet påverkas även av strategiska inriktningar som finns i nationell plan för vägtransportsystemet samt andra planer.

Utifrån dessa inriktningar tas åtgärdssträckor fram som sedan prioriteras. I prioriteringen av sträckorna tas även hänsyn till mer detaljerade tillståndsuppgifter, besiktning på plats, kundsynpunkter, intern kunskap samt erfarenheter från de entreprenörer som gör regelbundna kontroller av vägnätet.

I samband med planeringen pågår även en mer detaljerad projektering så att rätt åtgärd utförs på rätt väg i rätt tid och Trafikverket gör också en kostnadsuppskattning. När sen alla uppgifterna finns samlade prioriteras åtgärderna utifrån Trafikverkets uppdrag samt tillgängliga medel.

Blöta vintrar och smala körfält påskyndar spårbildningen

Den främsta orsaken till att beläggningen på de högtrafikerade vägarna behöver förnyas är spårbildning. Till största delen beror spårbildningen på slitage från dubbdäck, men även belastning från tunga fordon bidrar. Varma och blöta vintrar påskyndar spårbildningen eftersom trafiken sliter mer när beläggningen är blöt. För ungefär tio år sedan bromsades spårbildningen upp, bland annat tack vare mer hållbara beläggningar och nya typer av dubbdäck, så kallade lättviktsdubb. På senare år har dock spårbildningen börjat öka igen, främst på grund av ökad trafikmängd och byggnation av 2+1-vägar med smalare körfält vilket medför att all trafik kör i samma sidoläge, så kallad kanalisering.

På vägar med lite mindre trafik är det främst ojämnheter och skador på vägytan som medför att beläggningsåtgärder planeras.