Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Underhållsplan

Underhållsplanen för åren 2021–2024 redovisar hur Trafikverket under den aktuella perioden prioriterar och använder tilldelade medel för underhållsåtgärder, och vilka effekter det ger i transportsystemet.

Vi fortsätter den omfattande upprustningen av järnvägen och upprätthåller framkomligheten på vägarna.

De ekonomiska ramarna för järnvägsunderhåll ökar successivt fram till år 2023 för att därefter minska 2024. Med mer pengar kan vi öka det förebyggande underhållet för en mer robust anläggning. För vägunderhåll ökar ramarna under 2021 med omkring 900 miljoner kronor jämfört med 2020. Mellan 2022 till 2024 är ramarna cirka 300 miljoner kronor högre än nivån för 2020. Det totala behovet av underhållsåtgärder under perioden kan inte genomföras med beslutade finansiella ramar.

Läs mer i underhållsplanen i rapportform (Trafikverkets publikationsdatabas)

Bildspel om underhållsplanen (41 sekunder)

Bildspel visar foton över järnvägs- och väganläggningar och trafikanter vid en bil tillsammans med texten:

  • Trafikverkets underhållsplan visar hur tilldelande medel för underhållsåtgärder på väg och järnväg används och vilka effekter åtgärderna ger.
  • Vi fortsätter den omfattande upprustningen av järnvägen.
  • Vi byter ut sliten anläggning i ökad takt på viktiga transportflöden.
  • Vi upprätthåller framkomligheten och säkerheten på vägarna.
  • Samtidigt ser vi att underhållsbehovet på vägarna ökar.
  • Trafikverkets underhållsplan 2021-2024 finns på Trafikverkets webbplats trafikverket.se.

Bildspelet avslutas med Trafikverket logotype.