Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Underhållsplan

Underhållsplanen redovisar hur Trafikverket planerar att prioritera och använda tilldelade medel för underhållsåtgärder på väg och järnväg, och vilka effekter dessa åtgärder ger.

I rapportformen av den beslutade underhållsplanen beskriver vi utgångspunkterna för Trafikverkets underhållsplanering, som bland annat utgår från den nationella planen för transportsystemet. Vi redovisar också större planerade åtgärder på nationell och regional nivå.

Vi fortsätter den omfattande upprustningen av järnvägen och upprätthåller framkomlighet och säkerhet på vägarna. Vi tar fram underhållsplanen i dialog med bland annat järnvägsbranschen, inom ramen för stärkt branschsamverkan. När det gäller vägåtgärderna tas de fram i dialog med samverkansparter och genom koordinering i interna och externa forum.

Underhållsplanen löper över fyra år, men uppdateras årligen.

Underhållsverksamheten de kommande fyra åren i sammanfattning:

  • Vi byter ut sliten järnvägsanläggning i ökad takt på viktiga transportflöden
  • Åtgärderna i järnvägen kommer att ge effekt på sikt
  • Framkomlighet och säkerhet upprätthålls på vägnätet
  • Behovet av underhållsåtgärder på väg ökar

Läs mer i underhållsplanen för 2020-2023.