Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Underhållsplan

Underhållsplanen redovisar hur Trafikverket planerar att prioritera och använda tilldelade medel för underhållsåtgärder på väg och järnväg, och vilka effekter dessa åtgärder ger.

I rapportformen av den beslutade underhållsplanen beskriver vi utgångspunkterna för Trafikverkets underhållsplanering, som bland annat utgår från den nationella planen för transportsystemet. Vi redovisar också större planerade åtgärder på nationell och regional nivå.

Vi tar fram underhållsplanen i dialog med bland annat järnvägsbranschen, inom ramen för stärkt branschsamverkan. Även vägåtgärderna tas fram i dialog med samverkansparter och genom koordinering i interna och externa forum.

Underhållsplanen löper över fyra år men uppdateras årligen.

Så planerar vi underhållet av vägar och järnvägar 2019-2022

De finansiella ramarna för underhåll ökar betydligt under underhållsplanens fyraårsperiod, främst för järnvägsunderhåll. Det innebär att vi påbörjar en omfattande upprustning av järnvägen och upprätthåller framkomligheten på vägarna.