Logga in
Logga in

Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Uppsala län

Vi planerar att bygga om och förbättra ett antal busshållplatser runt om i Uppsala län, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vi vill  göra det enklare för våra resenärer att resa kollektivt även utanför storstäderna, inte minst för personer med funktionsvariation. Det handlar om att göra fysiska förbättringar för att underlätta för den som vill ta bussen, till exempel genom att bygga om busshållplatser så att det blir lättare att kliva på och av en buss. Det kan också handla om att flytta busshållplatser till bättre lägen. Busshållplatser med fler än 20 påstigande resenärer per dag utrustar vi med väderskydd.

Dessutom skapar vi säkrare miljöer vid busshållplatser för att göra det tryggare att resa kollektivt. På vissa platser bygger vi även ett antal pendlarparkeringar för bilar och cyklar för att underlätta för dig att byta färdsätt under din resa. Om fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar det  till att minska miljöbelastningen. En satsning på förbättrad kollektivtrafik bidrar också till regional utveckling.

Hållplatser vi bygger om 2023

Tierp

 • Tierp Bräckstavägen, läge A (väg 740)

Enköping

 • Magasingatan i Grillby, läge A och B (väg 526)
 • Örsundsbro gångtunneln, läge A och B (väg 55)

Heby

 • Vattentornet, läge A och B (väg 72)

Håbo

 • Skinnarvikens  Plantskola, läge A och B (väg 263)
 • Vreta, läge A och B (väg 263)

Knivsta

 • Lagga vägskäl, läge A, B, C och D (väg 1060)

Tierp

 • Siggbo handelsområde, läge A och B (väg 292)
 • Habia Cable, läge A och B (väg 292)
 • Karlholm Klockstapeln, läge B (väg 772)
 • Tierp Bräckstavägen, läge B (väg 740)
 • Strömsbergs vägskäl, läge B (väg 740)
 • Toltfa, läge A och B (väg 740)
 • Skärplinge bussgaraget, läge A och B (väg 740)

Uppsala

 • Knutby vårdcentral, läge A och B (väg 282)
 • Nämndemansvägen, läge F (väg 282)
 • Länna Löt, läge A och B (väg 282)
 • Fjällnora vägskäl, läge A och B (väg 282)
 • Breidagård, läge A och B (väg 282)
 • Huggsta, läge A och B (väg 282)
 • Vedyxa, läge A (väg 282)
 • Charlottenlund, läge A och B (väg 282)
 • Brunnby (Gunsta), läge A och B (väg 282)
 • Källtorp (Funbo), läge A och B (väg 282)

Älvkarleby

 • Älvkarleby Gärdesvägen, läge A och B (väg 761)
 • Ytterboda vägskäl, läge A (väg 786)
 • Gårdskär Kiosken, läge A och B (väg 762)
 • Rullsand, läge A (väg 786)
 • Marma centrum, läge A och B (väg 771)
 • Älvkarleby krysset, läge A och B (väg 76)
 • Östhammar
 • Knaby, läge A och B, (väg 292)

Kontakt

Malin Skyman

Projektledare för hållplatserna Habia Cable och Skärplinge bussgarage (Tierp)

Telefon: +46 10-123 92 19

Jan Nyman

Projektledare för övriga hållplatser

Telefon: +46 10-123 27 61