Logga in
Logga in

Så förbättar vi kollektivtrafiken i Småland

Vi bygger om och förbättrar ett antal busshållplatser i Småland, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Vi bygger även ett antal pendlarparkeringar för att underlätta för dig som väljer att resa kollektivt.

Vi vill göra det enklare för våra resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen vid busshållplatsen, kan restiden för kollektivtrafiken minska. Att fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar också till att minska miljöbelastningen.

Hållplatser vi bygger om 2022

Fänestadskrysset, Jönköpings län

Intill väg 27 i Forsheda, Värnamo kommun, bygger vi två nya busshållplatslägen. Vi bygger även ut en pendelparkering för att fler bilar ska få plats. Vid de båda busshållplatslägena bygger vi gång- och cykelväg. För mer information, se projektsidan:

Moheda–Ör, Kronobergs län

I anslutning till korsningen mellan väg 30 och länsväg 738 i Växjö kommun planerar vi att 

  • bygga en bussomstigningspunkt för två bussar
  • bygga en pendlarparkering för 10 personbilar
  • sätta upp belysning på både busshållplatsen och parkeringen för att du ska kunna känna dig säkrare och för att öka trafiksäkerheten
  • bygga en gång- och cykelbana från bussomstigningspunkten fram till fyrvägskorsningen på länsväg 738 och en gångpassage över länsväg 738.

Byggstart: Bygge pågår. 
Beräknas bli klart: december 2022. 

Kontakt

Johan Sundman

Projektledare Moheda–Ör

Telefon: +46 10-124 44 64

Matilda Virefjäll

Projektledare Fänestadskrysset

Telefon: +46 10-123 23 47