Logga in
Logga in

Väg 264, stombusslinje H, förbättringar

Vi förbättrar busshållplats Skogsbrynet och Jarlabankes väg. I trafikplats Mossen bygger vi ett kollektivtrafikkörfält. Det gör vi för att förbättra för busstrafiken.

Vi genomför tre åtgärder för att ge förutsättningar för kommande stombusslinje H. Linjen ska gå mellan Barkarby och Täby via Upplands Väsby. Vi ska

  • förlänga utkörningssträckan för busshållplats Skogsbrynet i sydgående riktning
  • förlänga utkörningssträckan för busshållplats Jarlabanke i sydgående riktning
  • tillgänglighetsanpassa båda busshållplatserna Jarlabanke i syd- och norrgående riktning. 
  • bygga kollektivtrafikkörfält före och genom trafikplats Mossen i sydgående riktning.

Vi räknar med att dessa åtgärder ska innebära tidsbesparingar för busstrafiken i södergående riktning. Syftet är att öka framkomligeten för bussresenärerna och att öka bussarnas punktlighet.

Tidsplan

Vi började bygga 25 maj 2022 och planerar att vara klara i oktober 2022.

Framkomlighet under byggtiden

Merparten av arbetena kommer vi att utföra dagtid bakom en betongbarriär med öppna körfält i både riktningarna.

  • Körfälten är alltid öppna på vardagar klockan 5–10 och klockan 15–21.
  • Vardagar klockan 10–15 kan det förekomma att vi stänger av ett körfält kortare stunder, och då reglerar vi trafiken med vakt.
  • Nattetid, klockan 21–5 kan det förekomma arbeten som påverkar trafiken längre stunder.

Varför stombussar?

Stombussarna är de blå bussar som trafikerar ett antal linjer över större avstånd i länet. Stombussarna ska kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet, tydlighet och pålitlighet. De kompletterar spårsystemet och binder samman regionen.

Översiktskarta

Översiktskarta

Kartan pekar ut trafikplatsen och de två busshållplatser som berörs av åtgärderna. Trafikplats Mossen ligger i korsningen mellan väg 264 och väg 265 öster om Täby tätort. Busshållplats Jarlabankes väg ligger vid väg 264 norr om trafikplatsen, och lite längre norrut på väg 264, vid Bållstaberg, ligger busshållplats Skogsbrynet.

Se hela översiktskartan (pdf, 1,1 MB)

Kontakt

Mattias Broberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 08