Logga in
Logga in

Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Västsverige

Vi bygger om och förbättrar ett antal busshållplatser runt om i Väststverige, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Om projektet

Vi arbetar för att göra det enklare för våra resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen vid busshållplatsen, kan restiden för kollektivtrafiken minska. Att fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar också till att minska miljöbelastningen.

Projektet "Hållplatser för alla" är en del av en nationella funktionshinderpolitiska strategin. Målet med strategin är att skapa ett kollektivtrafiknät över hela Sverige som är tillgängligt för alla, och som täcker in de viktigaste målpunkterna.

Sex delprojekt

Hållplatser för alla är indelat i sex delprojekt:

 • Halland
 • Värmland
 • Skaraborg-Sjuhärad
 • Bohuslän-Dalsland
 • Göteborg samt norr och öster om Göteborg

Det här planerar vi att göra

Vi planerar att bygga om de hållplatser som har mer än 20 på- eller avstigande per dag, vilket är cirka 300 hållplatser över hela regionen. Vi förbättrar busshållplatserna genom att bygga plattformar och ledstråk för personer med funktionsnedsättning.

Vi ska också förbättra tillgängligheten till och från busshållplatser så att resenärer ska kunna ta sig dit på ett säkert och tillgängligt sätt.

Färdiga hållplatser

Hållplatserna nedan är klara, se var de ligger via kartlänkarna:

Även vissa hållplatser i Göteborg är klara:

Pågående förbättringsarbeten

Byggstart: Våren 2022
Klart: Vintern 2022/2023

Följande hållplats byggs om:

 • Kornhalls färja

Följande hållplatser är klara:

 • Batterivägen
 • Batterivägen
 • Bergums kyrka
 • Bäckebolsmotet
 • Dockeredsvägen
 • Eriksbo skola
 • Eriksbo Västergärde
 • Gossbydalsvägen
 • Hällsviksvägen
 • Långrevsvägen
 • Majvik
 • Olofstorp västra
 • Rågården
 • Övre Hällsvik

Byggstart: Hösten 2021
Klart: December 2022

Alla hållplatser är klara: 

 • Annekärr
 • Ekåsa
 • Gategården
 • Hagströms affär
 • Härryda kyrka
 • Härryda skola
 • Rollsbovägen
 • Skårtorpsvägen
 • Skällared
 • Stannum
 • Ströms korsväg

Kontakt

Sebastian Perez Castillo

Projektledare Göteborg

Telefon: 070-928 75 98

Sophie Cronquist Adler

Projektledare norr och öster om Göteborg

Telefon: 070-534 77 90

Christine Samuelsson

Projektledare Sjuhärad-Skaraborg

Telefon: 070-693 02 90