Logga in
Logga in

Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Västsverige

Vi bygger om och förbättrar ett antal busshållplatser runt om i Väststverige, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vi arbetar för att göra det enklare för våra resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen vid busshållplatsen, kan restiden för kollektivtrafiken minska. Att fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar också till att minska miljöbelastningen.

Projektet Hållplatser för alla är en del av en nationella funktionshinderpolitiska strategin. Målet med strategin är att skapa ett kollektivtrafiknät över hela Sverige som är tillgängligt för alla, och som täcker in de viktigaste målpunkterna.

300 hållplatser och sex delprojekt

Vi planerar att bygga om de hållplatser som har mer än 20 på- eller avstigande per dag, vilket är cirka 300 hållplatser över hela regionen. Vi förbättrar busshållplatserna genom att bygga plattformar och ledstråk för personer med funktionsnedsättning. Vi ska också förbättra tillgängligheten till och från busshållplatser så att resenärer ska kunna ta sig dit på ett säkert och tillgängligt sätt.

Hållplatser för alla är indelat i sex delprojekt; Halland, Värmland, Skaraborg-Sjuhärad, Bohuslän-Dalsland, Göteborg samt norr och öster om Göteborg.

Hållplatserna i Värmland, Bohuslän-Dalsland och Halland är klara.
Klara hållplatser i Värmland (karta)
Klara hållplatser i Bohuslän-Dalsland (karta)
Klara hållplatser i Halland (karta)
Klara hållplatser i Sjuhärad (karta)

Hållplatser norr och öster om Göteborg

Nuläge: Bygge pågår.
Byggstart: Hösten 2021.
Klart: December 2022.

Vi bygger om följande hållplatser under 2022:

 • Annekärr
 • Ekåsa
 • Gategården
 • Hagströms affär
 • Härryda kyrka
 • Härryda skola
 • Rollsbovägen
 • Skårtorpsvägen
 • Skällared
 • Stannum
 • Ströms korsväg

Följande hållplatser är klara och tagna i bruk:

 • Björboholm
 • Bleket Bleketskolan
 • Dämmevägen
 • Ekenäs
 • Haråsvägen
 • Hindåsgården
 • Häggvalle damm
 • Kodemotet
 • Kvarnabo
 • Lundbyvägen
 • Mjörn
 • Nösnäs
 • Rävlanda station
 • Stationsvägen
 • Stenungsön
 • Stora Höga
 • Stora Höga station
 • Strandkärr
 • Strandnorum
 • Tjörns ishall
 • Östad kyrka

Hållplatser i Göteborg

Nuläge:  Bygge pågår.
Byggstart: Våren 2022.
Klart: Vintern 2022/2023.

Vi planerar att bygga om följande hållplatser under 2022 och 2023:

 • Batterivägen
 • Bergums kyrka
 • Bäckebolsmotet
 • Dockeredsvägen
 • Eriksbo skola
 • Eriksbo Västergärde
 • Gossbydalsvägen
 • Hällsviksvägen
 • Kornhalls färja
 • Långrevsvägen
 • Majvik
 • Olofstorp västra
 • Rågården
 • Övre Hällsvik

Följande hållplatser är klara och tagna i bruk:

 • Backadalsmotet
 • Bergkristallgatan
 • Gustavsplatsen
 • Handbollsvägen
 • Hjällbo
 • Kärra Klareberg
 • Munkebäcksmotet

Kontakt

Sebastian Perez Castillo

Projektledare Göteborg

Telefon: 070-928 75 98

Sophie Cronquist Adler

Projektledare norr och öster om Göteborg

Telefon: 070-534 77 90

Christine Samuelsson

Projektledare Sjuhärad-Skaraborg

Telefon: 070-693 02 90