Logga in
Logga in

Skåne Skurups station, förlängning av plattformar

Vi förlänger plattformarna på Skurups station så att längre tåg kan köra in på stationen.

Vad?

Plattformarna förlängs.

Varför?

För att möjliggöra längre tåg på Skurups station.

Nuläge

Arbetet färdigt i maj 2022.

Om projektet

För att möta resandebehoven på Ystadbanan har vi förlängt plattformarna på Skurups station. 

Arbetet påbörjades under sommaren 2021 och färdigställdes i maj 2022. En stor del av arbetet gjordes under våren. Det handlade om att göra klart förlängningen av perrongerna, tillgänglighetsanpassningar och byte av utrustning.

Med de nya plattformarna kan stationen kan ta emot längre tåg. Vi hoppas att alla resenärer ser fram emot ett mer attraktivt och tillgängligt stationsområde.

Tidsplan

1 Byggstart Juli 2021

Arbetet beräknas vara färdigställt den 15 maj. Då tas de nya, längre plattformarna i bruk.

Tillgänglighetsanpassning av stationer

Skurups station ska också göras mer tillgänglig för alla. Det handlar bland annat om bättre belysning, tydligare ledstråk och fler sittplatser. Arbetet genomförs under 2021 och 2022 och är en del av en större satsning där vi bygger om 150 stationer så att de uppfyller EU:s krav på tillgänglighet. 

Läs mer om tillgänglighetsarbetet.

Vi förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn

Vi gör ett stort förbättringsarbete på Österlenbanan. En robustare och mer pålitlig järnväg mellan Ystad och Simrishamn gynnar resandet på hela stråket mellan Malmö och Simrishamn.

Läs mer om arbetet på Österlenbanan.

Kontakt

Jan Källqvist

Projektledare

Telefon: +46 10-123 22 57