Logga in
Logga in

Södermanland Björnlunda och Stjärnhov, spårväxelbyte

Vi rustar upp järnvägen i Björnlunda och Stjärnhov genom att byta ut spårväxlarna. På så sätt kan vi bibehålla dagens standard på järnvägen.

Vad?

Spårväxelbyte.

Varför?

För att spårväxlarna är gamla och slitna.

Nuläge

Vi har tecknat kontrakt med en entreprenör och förberedelser pågår inför byggstart.

Om projektet

Vi rustar upp järnvägen i Björnlunda och Stjärnhov genom att byta ut spårväxlarna. Det gör vi för att spårväxlarna har uppnått sin tekniska livslängd. För att vi ska kunna bibehålla dagens standard på järnvägen behöver alla växlar i både Björnlunda och Stjärnhov bytas ut. Dessutom kommer vi att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i anläggningen.

Arbetet startar i juni 2022 och vi beräknar att vara klara under november 2022.

Så påverkas du när plankorsningen i Björnlunda stängs av

Vi planerar att stänga av plankorsningen i Björnlunda följande helger (från fredag kväll till måndag morgon) den 9–12, 16–19 och 23–26 september.  Under de dagar som korsningen är avstängd gäller följande:

  • Ingen biltrafik får passera plankorsningen, utan trafiken kommer istället ledas om via väg 223.
  • Under dagtid får gång- och cykeltrafik passera plankorsningen. Men vid pågående byggnadsarbete kommer du att eskorteras av en vakt.
  • Under nattetid är det inte tillåtet för gång- och cykeltrafik att passera plankorsningen. Vi återkommer närmare vilka tider på natten som korsningen är helt avstängd för gång- och cykeltrafik.  

Tidsplan

Byggstarten är planerad till sommaren 2022.

2 Klart November 2022

Kontakt

Ingvar Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 73