Logga in
Logga in

Södermanland Björnlunda och Stjärnhov, spårväxelbyte

Vi rustar upp järnvägen i Björnlunda och Stjärnhov genom att byta ut spårväxlarna. På så sätt kan vi bibehålla dagens standard på järnvägen.

Vad?

Spårväxelbyte.

Varför?

För att spårväxlarna är gamla och slitna.

Nuläge

Arbetet med spårväxelbyte pågår i Björnlunda och Stjärnhov .

Om projektet

Vi rustar upp järnvägen på Västra stambanan i Björnlunda och Stjärnhov genom att byta ut spårväxlarna. Detta gör vi för att järnvägen fortsatt robust och pålitlig. För att vi ska kunna bibehålla dagens standard på järnvägen behöver alla växlar i både Björnlunda och Stjärnhov bytas ut. Vi kommer dessutom att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i anläggningen.

Arbetet startade juli 2022 och vi beräknar att vara klara under januari 2023.

Tidsplan

1 Planerad byggstart Juli 2022

2 Beräknas bli klart Januari 2023

Kontakt

Ingvar Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 73