Logga in
Logga in

Boden C, höjning plattform

Vi höjer plattformen vid spår 1 på Bodens centralstation, för att möta en ökad regiontrafik.

Vad?

Höjning av plattformen vid spår 1, framför stationshuset i Boden.

Varför?

Regiontrafiken planeras öka. Det innebär att fler plattformslägen behövs.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Regiontrafiken förväntas öka, vilket ställer krav på fler plattformslägen på stationen i Boden. Vi bygger därför om plattformen vid spår 1, framför stationshuset, till en mellanhög plattform.

I dagsläget används inte plattformen vid spår 1 för persontrafik, utan trafikeras enbart av tunga godståg. Regiontrafiken kan i dagsläget inte använda plattformen eftersom den är för låg för motorvagnstågen. Genom att höja plattformen, från låg till mellanhög, skapar vi ytterligare ett plattformsläge på stationen.

I arbetena ingår också att installera markvärme, anpassa belysning och att sätta upp väderskydd.

Så påverkas du som resenär

Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet för resenärer. Stationshuset kommer att stängas av för passage. I stället hänvisas resenärer söder om stationshuset. Den tillfälliga vägen till spåren, och till trapphus och hiss, kommer att skyltas. Buller kan förekomma dagtid.

Tidplan

1 Byggstart April 2023

Arbetet är klart, men det kvarstår eventuella efterarbeten under februari 2024.

Kontakt

Peter Keisu

Telefon: +46 10-123 81 62