Logga in
Logga in

Sävenäs godsbangård, Göteborg

Vi ska bygga om Sävenäs Godsbangård för att den ska vara säker och ha en bra funktion även i framtiden.

Sävenäs Godsbangård vid Sävenäs station är en av de större rangerbangårdarna i Sverige och har ett stort behov av modernisering. I Trafikverkets förslag och senare regeringens beslut till nationell plan finns medel avsatta för reinvesteringsåtgärder för att säkra drift och säkerhet på bangården.

Förslaget omfattar allt från banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem. I utredningen av spårgeometri ser vi bland annat över vilka behov som finns att anpassa spårens läge och utförande till gällande standard. 

Moderniseringen har redan börjat

I väntan på den stora ombyggnaden har vi bytt signalställverk, bytt spårväxlar samt bytt hårdvara och mjukvara i rangerställverket.

Tidsplan

Vi kommer att börja bygga om godsbangården tidigast 2026–2027.

Kontakt

Svante Jonsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 24