Logga in
Logga in

Stationsåtgärder i väst

Vi rustar järnvägsstationer i Västsverige så att de ska uppfylla EU:s krav på tillgänglighet. Det innebär att de kommer att passa fler resenärer.

Våra stationsmiljöer kan vara fyllda av små och stora hinder. Bristande skyltning, dålig belysning eller trappor kan göra en resa svår om du till exempel har dålig syn, reser med barn eller har svårt att gå. Vi arbetar för ett jämställt transportsystem som är till för alla och förbättrar därför tillgängligheten med ledstråk, tydligare säkerhetszon*, bättre belysning och fler sittplatser.

*Säkerhetszonen är den del av plattformen som är närmast spåret. Här ska man av säkerhetsskäl inte stå eller gå om man inte är på väg på eller av tåget. Zonen är vitmarkerad och har plattor med små kupoler för att varna synskadade.

Aktuellt – Vi förbättrar stationen i Vårgårda

Vi arbetar för ett jämställt transportsystem som är till för alla. Därför ska vi förbättra tillgängligheten på Vårgårda station. Det handlar om nya väderskydd, skyddszon och ledstråk, ombyggnation av ramp, handledare till trappor och ramp, bättre belysning och räcke vid plattformsavslut.

Så påverkas du

Våra arbeten kommer att synas och höras i samband med att vi gräver, sågar och transporterar maskiner och byggmaterial. Resenärer och du som bor i närheten av stationsområdet kan komma att påverkas, men vi gör vad vi kan för att minska störningarna.

Framkomlighet och säkerhet under byggtiden

Vi gör också vårt bästa för att inte påverka framkomligheten eller resenärernas säkerhet under tiden vi bygger. Det gör vi exempelvis genom att dela upp åtgärderna i etapper, arbeta på nätterna och använda avspärrningar vid behov.

Byggstart: Början av juni 2022. 
Klart: Huvuddelen planeras bli klart i mitten av september 2022. Ett av väderskydden, en ramp och en trappa kommer att färdigställas vid ett senare tillfälle.

Stationer som vi anpassar under 2022

 • Herrljunga
 • Lidköping
 • Strömstad
 • Säffle
 • Vårgårda – Ett av väderskydden, en ramp och en trappa kommer att färdigställas vid ett senare tillfälle.

 • Falkenberg
 • Falköping 
 • Kinna
 • Skövde
 • Stenstorp
 • Töreboda
 • Ytterby

Kontakt

Maarit Huuskonen

Projektledare för Falköping, Herrljunga och Vårgårda

Telefon: +46 10-123 35 77

Sten Wuori

Projektledare för Strömstad, Säffle och Lidköping