Logga in
Logga in

Stationsåtgärder i väst

Vi rustar järnvägsstationer i Västsverige så att de ska uppfylla EU:s krav på tillgänglighet. Det innebär att de kommer att passa fler resenärer.

Syfte med åtgärderna

Våra stationsmiljöer kan vara fyllda av små och stora hinder. Bristande skyltning, dålig belysning eller trappor kan göra en resa svår om du till exempel har dålig syn, reser med barn eller har svårt att gå. Vi arbetar för ett jämställt transportsystem som är till för alla och förbättrar därför tillgängligheten med ledstråk, tydligare säkerhetszon, bättre belysning och fler sittplatser.

Om säkerhetszonen

Säkerhetszonen är den del av plattformen som är närmast spåret. Här ska man av säkerhetsskäl inte stå eller gå om man inte är på väg på eller av tåget. Zonen är vitmarkerad och har plattor med små kupoler för att varna synskadade.

Färdiga stationer

 • Falkenberg
 • Falköping 
 • Kinna
 • Skövde
 • Stenstorp
 • Töreboda
 • Ytterby
 • Vårgårda
 • Herrljunga

Pågående arbeten 2022

 • Lidköping
 • Strömstad
 • Säffle

Kontakt

Maarit Huuskonen

Projektledare för Falköping, Herrljunga och Vårgårda

Telefon: +46 10-123 35 77

Sten Wuori

Projektledare för Strömstad, Säffle och Lidköping