Logga in
Logga in

Stationsåtgärder Stockholm C Nya spår ger ökad komfort för resenärerna

Nu fortsätter arbetet med att rusta järnvägen mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Mellan lördagen den 4 juni och tisdagen den 7 juni byter vi ut ett av de gamla spåren norr om Stockholm Central.

Vi byter ut ett av de gamla spåren mellan Karlbergs plattformar och med Essingeledens broar. Det nya spåret ger bättre komfort för resenärerna, säkrare drift och högre trafiksäkerhet.

Tider

Arbetet startar lördagen den 4 juni klockan 03.00 och avslutas tisdagen den 7 juni klockan 22.00.

På lördagen arbetar vi mellan klockan 03.00 och 22.00 och övriga dagar mellan klockan 06.00 och 22.00.

Är du närboende och störs av våra arbeten?

Enligt våra beräkningar kan arbetet ge upphov till ljudnivåer på högst 68 dB(A) för några bostadshus, vilket motsvarar bakgrundsljud i bostadsrum med mekanisk ventilation.

Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden som vi bygger, och vi väljer såväl arbetsmetoder som tidpunkter på dygnet utifrån det.

Upplever du ändå störningar på grund av våra arbeten? Välkommen att ta kontakt med oss på telefonnummer 0771-921 921, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig.