Logga in
Logga in

Stationsåtgärder Stockholm C Spårbyte med stor maskin i Solna

Måndagen den 18 juli inleder vi ett spårbyte mellan Tomteboda och Huvudsta. På bara två nätter kommer ett 700 meter långt spårbyteståg att byta ut två tågspår, alla slipers och makadam på en sträcka av 1700 meter.

Snart anländer ett 700 meter långt så kallat spårbyteståg till Tomteboda i Solna kommun. Det är en rullande spårfabrik som plockar bort gammal räls, slipers i den ena änden och lägger ut nya slipers och räls i den andra. Därefter rengörs makadam och underlag.

Att genomföra ett spårbyte på traditionellt vis är en stor teknisk apparat som kräver omfattande maskinresurser och mycket personal. Är det dessutom en trång miljö och många spår som mellan Tomteboda och Huvudsta blir det ännu mer komplext, därför gör spårbytesmaskinen ett effektivt jobb.

– Normalt skulle det här arbetet, ta minst två veckor och kräva mer personal, men tack vare spårbyteståget kan det istället ske på två nätter vilket ger mindre störningar för resenärer och närboende, säger Ove Näslund, projektledare för ombyggnaderna på Stockholm Central.

Trafikverket samordnar olika arbeten under sommaren

– Vi passar på att göra spårbytet när Mälarbanan norrut ändå är avstängd i sommar. Att vi samordnar olika arbeten innebär att vi stör tågtrafiken så lite som möjligt, säger Ove Näslund.

Spårbytesmaskinen har tidigare använts på andra platser i Sverige som exempelvis i Dalarna men detta är en av få gånger som den lägger om spår i Stockholm. Det finns bara ett fåtal spårbyteståg i Europa.

Varför byter vi ut spåren?

Dagens spår, slipers och makadam på sträckan är närmare 40 år gamla och närmar sig sin tekniska livslängd. Både spår, slipers och även makadam slits med tiden vilket påverkar spårens kapacitet och därmed också tågtrafiken. Den nya anläggningen kommer ge tågtrafiken ökad kapacitet och kvalitet för resenärer och godstransportörer och minskar risken för trafikstörningarna.

Smidigare resa och mindre buller

Arbetet ingår i underhållsåtgärder på sträckan mellan Tegelbacken och Sörentorp som genomförs under åren 2021–2025. Totalt ska 25 000 meter spår och 30 stycken växlar bytas på sträckan.

När sommarens arbete är färdigt i slutet av juli får tågresenärerna en smidigare resa.

Läs mer om projektet.

Utvecklingen av Sveriges nya järnväg

Den svenska järnvägen står inför stora förändringar de närmaste åren. Vi ska hantera ett ökat resande och se till att fler människor och mer gods kan förflytta sig punktligt, tillförlitligt och klimatsmart. Vi rustar upp, moderniserar och bygger ut. Sliten räls, signalsystem och kontaktledningar byts ut i hela landet, för att resor och godstransporter ska bli mer pålitliga. Vi rustar upp hela Sveriges järnväg, och banor som hanterar de viktigaste transportflödena har prioritet.