Logga in
Logga in

Stockholm Stationsåtgärder, Stockholms central

Trafikverket förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal för en bättre plattformsmiljö, resenärsupplevelse och ökad punktlighet för järnvägstrafiken.

Vad?

Vi förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal.

Varför?

Bidrar till förbättrad komfort och tillgänglighet för resenärer, ökad punktlighet för tågtrafiken och minskade underhållskostnader.

Nuläge

Vi rustar upp plattformen för spår 5–6 på Stockholms central samt gör underhållsåtgärder som växelbyten samt signal- och spårarbeten mellan Karlberg och Essingeledens broar.

Om projektet

Spårbyte norr om Stockholms central

Mellan lördagen den 4 juni och tisdagen den 7 juni byter vi ut ett av de gamla spåren mellan Karlbergs plattformar och med Essingeledens broar. Det nya spåret ger bättre komfort för resenärerna, säkrare drift och högre trafiksäkerhet.

Arbetet startar lördagen den 4 juni klockan 03.00 och avslutas tisdagen den 7 juni klockan 22.00. På lördagen arbetar vi mellan klockan 03.00 och 22.00 och övriga dagar mellan klockan 06.00 och 22.00.

Så påverkas tågtrafiken

Tågtrafiken kan passera eftersom det finns flera spår på den här sträckan.

Läs mer om arbetet.

Renovering av plattformar vid spår 3–8 på Stockholms central

Sedan maj 2021 renoverar vi plattformen vid spår 5–6 på Stockholms central. Vi bygger om plattformen i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Plattformen vid spår 5–6 blir klar sommaren 2022.

Därefter fortsätter renoveringen av plattformarna för spår 3–4 och 7–8. Hela arbetet bör kunna vara klart 2023.

Hur påverkas du som resenär?

Under arbetets gång behöver vi stänga plattformar och vissa entréer. När det är dags kommer vi att skylta och lägga ut information här på webben, i samarbete med tågföretagen som trafikerar Stockholms central.

Projektets omfattning

  • Renovering av plattformar vid spår 3–8 på Stockholms central. Plattformarna kommer byggas om i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Vi genomför arbetena under åren 2021–2023.
  • Mindre upprustning av gångtunneln vid uppgångarna för spår 11–19 på Stockholms central. Tunneln kommer få ny trafikinformation, tillgänglighetsanpassning och belysning. Vi gör arbetena under 2023.
  • Spår- och växelbyten på sträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Vi genomför arbetena under åren 2020–2025.

Nyheter

Tidsplan

Spår- och växelbyten på sträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Vi genomför arbetena under åren 2020–2025.

Renovering av plattformar vid spår 3–8 på Stockholms central. Plattformarna kommer byggas om i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Vi genomför arbetena under åren 2021–2023.

Mindre upprustning av gångtunneln vid uppgångarna för spår 11–19 på Stockholms central. Tunneln kommer få ny trafikinformation, tillgänglighetsanpassning och belysning. Vi gör arbetena under 2023.

Kontakt

Ove Näslund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 25