Logga in
Logga in

Skåne Rååbanan etapp 2, kontaktlednings- och hjälpkraftbyte

Vi utför kontaktledningsbyte på sträckan Teckomatorp–Ramlösa.

Vad?

Byte av kontaktledning och hjälpkraft.

Varför?

Förbättrad kapacitet och minskad risk för störningar.

Nuläge

Upphandling av entreprenad.

Om projektet

Vi ska utföra kontaktledningsbytet för att få förbättrad kapacitet och minskad risk för störningar. Hjälpkraft och kontaktledning byts ut tillsammans med kontaktledningsfundament och stolpar.

Våren 2023 kommer visst arbete att utföras på sträckan med viss risk för buller.

Sommaren 2023 kommer tågtrafiken att vara avstängd under nio veckor och ersättas med busstrafik.

Översiktskarta

Översiktskarta

Översiktskarta över sträckan Teckomatorp–Ramlösa.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenad Höst/vinter 2022

2 Byggstart Våren 2023

3 Klart Sommaren 2023

Kontakt

Fredrik Rosenqvist

Telefon: +46 10-123 76 13