Logga in
Logga in

Västra Götaland Rivning av Karlsborgsbanan, bandel 541

Vi planerar att riva Karlsborgsbanan, bandel 541, mellan Karlsborg och Skövde. Banan är sedan länge oanvänd och genom att riva finns det möjlighet till att använda området bättre i framtiden.

Vad?

Riva Karlsborgsbanan, bandel 541.

Varför?

Banan har varit utan underhåll sedan 2010 och är i dåligt skick.

Nuläge

Detaljplanering.

Om projektet

Banan är cirka 43 km lång och öppnades 1876 för både person- och godstrafik. Persontrafiken upphörde 1986 och godstrafiken i slutet av 1990-talet.

Sträckan Tibro–Karlsborg blev formellt nerlagd 2010 och sträckan Skövde–Tibro i slutet av 2018. Sedan 2010 har banan varit utan underhåll och är nu i dåligt skick. Därför ska vi riva den. Därefter ska vi sälja hela området vilket med fördel kan användas till bland annat gång- och cykelväg och lokalväg.

Under 2021 har Trafikverkets entreprenör Infranord plockat bort delar av rälsen på Karlsborgsbanan. Anledningen till det är att vissa typer av räls är en bristvara inom Trafikverket och de här delarna behöver användas på andra platser. Det här arbetet hänger alltså inte ihop med de övriga Trafikverksprojekten på väg 49 och det är inte heller en del av projektet med rivningen av Karlsborgsbanan. Endast räls är för tillfället aktuellt, men för att komma åt räls kan även sly behöva plockas bort.

Vi planerar att börja riva Karlsborgsbanan etappvis med början i slutet av 2022.

Tidsplan

1 Rivning Startar i slutet av 2022

2 Klart Hösten 2023

Kontakt

Mikael Björk

Telefon: +46 10-123 21 49