Logga in
Logga in

Västra Götaland Rivning av Karlsborgsbanan, bandel 541

Vi håller på att riva Karlsborgsbanan, bandel 541, mellan Karlsborg och Skövde. Banan är sedan länge oanvänd och genom att riva finns det möjlighet till att använda området bättre i framtiden.

Vad?

Riva Karlsborgsbanan, bandel 541.

Varför?

Banan har varit utan underhåll sedan 2010 och är i dåligt skick.

Nuläge

Rivningsarbetet pågår på flera sträckor/områden.

Om projektet

Banan är cirka 43 kilometer lång och öppnades 1876 för både person- och godstrafik. Persontrafiken upphörde 1986 och godstrafiken i slutet av 1990-talet.

Sträckan Tibro–Karlsborg blev formellt nerlagd 2010 och sträckan Skövde–Tibro i slutet av 2018. Sedan 2010 har banan varit utan underhåll och är nu i dåligt skick. Därför ska vi riva den. Marken banan ligger på kommer erbjudas till försäljning till kommunen. Det finns i dagsläget ingen möjlighet för privatpersoner att köpa bandelar.

Arbetet med att börja riva Karlsborgsbanan etappvis startade under vintern 2023. 

Aktuellt om rivningen

Vår entreprenör NCC river nu Karlsborgsbanan med start vid Igelstorp. Detta kan medföra att det bullrar när de arbetar i närheten av er fastighet. Under 4 –29 september arbetar vi på följande platser och sträckor:

Skövde – Huseby

  • Vi river räl/slipers och kontaktledning och återställer mark 4 – 22 september (vecka 36-38) 

Huseby – Tibro

  • Vi återställer mark och river en trumma 18– 29 september (vecka 38-39)

Tibro

  • Vi river räl/slipers och kontaktledning och återställer mark 4– 22 september (vecka 36-38) 

Fagersanna – Mölltorp

  • Vi sanerar och återställer mark 11–15 september (vecka 37) 

Mölltorp – Karlsborg

  • Vi river räl, kabel och stolpar 4–15 september (vecka 36-37)
  • Vi sanerar och återställer mark 11– 22 september (vecka 36-38)

Håll avstånd för allas säkerhet

Det är viktigt att du som bor och rör dig i närheten av spåren håller avstånd till området där vi river spåren, för allas säkerhet. Det många år sedan ni som bor i närheten av järnvägen behövde tänka på att ta hänsyn till tågtrafik och har med tiden kunnat röra er obehindrat över järnvägsspåren. Med tanke på detta önskar vi på Trafikverket och NCC att ni hjälps åt att tänka på säkerheten vid området när vi river.

Tidsplan

1 Rivning Startar i början av 2023

2 Klart Hösten 2023

Kontakt

Mikael Björk

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 49

Ylva Lindahl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 59