Logga in
Logga in

Västra Götaland Trimningsåtgärder på Västra stambanan, Skövde–Floda

Vi utför trimningsåtgärder på Västra stambanan på sträckan Skövde–Floda. Åtgärderna handlar främst om signalåtgärder i form av förtätning av signaler. Projektet omfattar även ombyggnation av plankorsning i Floda.

Vad?

Trimningsåtgärder i järnvägens signalanläggning samt ombyggnation av plankorsning.

Varför?

Öka robustheten vid störningar på Västra stambanan och öka säkerheten vid plankorsningen.

Nuläge

Projektet är avslutat. Den här sidan kommer att plockas ner den 1 mars 2023.

Om projektet

Vi utför trimningsåtgärderna för att öka robustheten i järnvägen vid störningar. Plankorsningen Drängsered bygger vi om med bomanläggning samt förbättrad belysning.

Arbetet är uppdelat i två etapper:

  • Bryngenäs–Floda och plankorsning Drängsered
  • Skövde–Regumatorp.

Etappen Bryngenäs–Floda och plankorsning Drängsered är klar. Vi har gjort el- och signalarbeten mellan Bryngenäs och Floda. Vid plankorsningen i Drängsered har vi

  • utrustat plankorsningen med bommar och nya signaler
  • bytt ut trädäcket mot ny beläggning och anpassat den nya asfalten för den nya utrustningen
  • byggt ett nytt staket längs spåret på sidan mot Trastvägen fram till plankorsningen.

För etappen Skövde–Regumatorp har vi upphandlat en entreprenör. Arbetet  startar under juli/augusti 2022 och bli klart vintern 2022/2023.

Vi bygger teknikhus i Skövde

Nu arbetar vi med fokus på Skövde med närområde. Tyngre arbeten kommer att utföras nattetid på järnvägen under vecka 36–45 (5 september–11 november).

Så påverkas du som bor i närheten 

Mellan vecka 36 och vecka 45 kommer vi att bygga ett mindre teknikhus. Transporter till bygget kommer att gå från Källegårdsvägen.

Här kommer en del tyngre trafik med maskiner och lastbilar att märkas av under en tvåveckorsperiod (cirka vecka 36–38), för att sedan avta när teknikhuset är på plats. Utöver dessa veckor kommer tekniker att röra sig i området.

Se placering av teknikhuset och vilken väg transporter kommer att ta (png, 834 kB)

Så påverkas tågtrafiken

Tågtrafiken kommer att vara delvis avstängd under vecka 45 (7–11 november), när vi tar teknikhuset i bruk.    

Se tågbolagens information om planerad ersättningstrafik.

Tidsplan

1 Byggstart, etapp 1 April 2020

2 Etapp 1 klart Mars 2021

3 Byggstart, etapp 2 Juli/augusti 2022

4 Etapp 2 klart Vintern 2022/2023

Kontakt

Magnus Röst

Projektledare

Telefon: +46 10-123 84 72