Logga in
Logga in

Västra Götaland Trimningsåtgärder på Västra stambanan, Skövde–Floda

Vi utför trimningsåtgärder på Västra stambanan på sträckan Skövde–Floda. Åtgärderna handlar främst om signalåtgärder i form av förtätning av signaler. Projektet omfattar även ombyggnation av plankorsning i Floda.

Vad?

Trimningsåtgärder i järnvägens signalanläggning samt ombyggnation av plankorsning.

Varför?

Öka robustheten vid störningar på Västra stambanan och öka säkerheten vid plankorsningen.

Nuläge

Entreprenör är upphandlad för etapp 2. Etapp 1 är klar.

Om projektet

Vi utför trimningsåtgärderna för att öka robustheten i järnvägen vid störningar. Plankorsningen Drängsered bygger vi om med bomanläggning samt förbättrad belysning.

Arbetet är uppdelat i två etapper:

  • Bryngenäs–Floda och plankorsning Drängsered
  • Skövde–Regumatorp.

Etappen Bryngenäs–Floda och plankorsning Drängsered är klar. Vi har gjort el- och signalarbeten mellan Bryngenäs och Floda. Vid plankorsningen i Drängsered har vi

  • utrustat plankorsningen med bommar och nya signaler
  • bytt ut trädäcket mot ny beläggning och anpassat den nya asfalten för den nya utrustningen
  • byggt ett nytt staket längs spåret på sidan mot Trastvägen fram till plankorsningen.

För etappen Skövde–Regumatorp har vi upphandlat en entreprenör. Arbetet beräknas starta under juli/augusti 2022 och bli klart vintern 2022/2023.

Tidsplan

1 Byggstart, etapp 1 April 2020

2 Etapp 1 klart Mars 2021

3 Byggstart, etapp 2 Juli/augusti 2022

4 Etapp 2 klart Vintern 2022/2023

Kontakt

Magnus Röst

Projektledare

Telefon: +46 10-123 84 72