Logga in
Logga in

Skåne E6, Ängelholm, vattenskyddsåtgärder

Vi genomför ett antal åtgärder för att skydda vattnet och miljön vid E6, Ängelholm.

Vad?

Vattenskyddsåtgärder.

Varför?

Skydda yt- och grundvatten.

Nuläge

Arbete med bygghandling.

Om projektet

E6 ska inte utgöra en oacceptabel risk för grundvattnet, dricksvattenförsörjningen eller Rössjöholmsån. Därför planerar vi för att genomföra vattenskyddsåtgärder.

Tidsplan

Vi arbetar med att ta fram en bygghandling för byte av mitträcke.

Kontakt

Maria Lund

Telefon: +46 10-123 35 19