Logga in
Logga in

Skåne E6, Ängelholm, vattenskyddsåtgärder

Vi genomför ett antal åtgärder för att skydda vattnet och miljön vid E6, Ängelholm.

Vad?

Vattenskyddsåtgärder.

Varför?

Skydda yt- och grundvatten.

Nuläge

Arbete med bygghandling.

Om projektet

E6 ska inte utgöra en oacceptabel risk för grundvattnet, dricksvattenförsörjningen eller Rössjöholmsån. Därför planerar vi för att genomföra vattenskyddsåtgärder, bland annat genom att bygga en fördröjnings- och filtreringsanläggning.

Under 2021 genomförde vi utredningar och projektering samt hade dialog med berörda.

Tidsplan

1 Bygghandling 2021

2 Planerad byggstart 2022

3 Beräknas bli klart 2023

Kontakt

Maria Lund

Telefon: +46 10-123 35 19