Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mål och syfte med statsbidrag

Här hittar du information om syfte och mål för Trafikverkets bidragsgivning och vilka förutsättningar det ger.

Syfte

 • Bidragsgivning till enskilda vägar ska stödja de transportpolitiska målen.

Mål

Bidraget ska

 • skapa ett transportsystem som tillgodoser medborgarnas och näringslivets behov
 • skapa förutsättningar för att utforma ett transportsystem med hög transportkvalitet
 • skapa förutsättningar för att utforma transportsystemet med krav på god och hälsosam livsmiljö för alla
 • skapa ett transportsystem som är utformat för att undvika att någon dödas eller skadas allvarligt
 • ska underlätta tillgängligheten till transportsystemet.

Syftet och målen ger följande förutsättningar för att ge bidrag:

 • De ska underlätta boende i glesbygd.
 • De ska underlätta vägtransporter i områden där kostnaderna för dessa transporter hämmar utvecklingen av näringslivet.
 • Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter.
 • De ska säkra det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsvägnätet.
 • De ska beakta och ta tillvara trafiksäkerhet och miljöintressen.
 • De ska ta hänsyn till barn och funktionshindrade.