Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information enskild väghållning

De enskilda vägarna har under de senaste åren fått en allt större betydelse för näringslivet och för det rörliga friluftslivet. Dels som komplement till det allmänna vägnätet och dels som utfartsvägar på landsbygden.

En ökad förekomst av tyngre fordon inom till exempel jord- och skogsbruket har medfört en betydande slitageökning på enskilda vägar och broar. Fordonens storlek och tyngd innebär att större krav ställs på framkomligheten på de enskilda vägarna såväl under barmarks- som vinterperioden.

Eftersom driftkostnaderna endast kan hållas nere med rationell och ekonomisk väghållning, är det viktigt att du som väghållarna får ökade kunskaper om när olika driftåtgärder bör göras.

Syftet med den här informationen är att den ska utgöra ett komplement till Trafikverkets rådgivning som förekommer vid personliga kontakter med väghållarna med mera.

Vår förhoppning är att en ökad information om väghållningen ska leda till att drift och underhållskostnaderna för de enskilda vägarna även i fortsättningen ska kunna hållas på en låg nivå, trots ökade krav på framkomlighet från olika trafikantgrupper.