Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Asfaltsväg i sommarsol. Foto: Kerstin Ericson

Låg friktion på sommarvägar

Bristande friktion på sommarvägar kan uppstå under arbetet med att lägga ny beläggning, på nylagd väg men även ibland på äldre beläggningar.

En rejäl värmebölja kan innebära att bindemedlet mjukas upp, utvidgas och stiger upp i vägytan som fläckar och blödningar, vilket kan ge en hal vägbana vid regn. Riskerna ökar vid ihållande värme och snabba väderomslag.

Problem med halka på grund av löst grus

Problem med halka på grund av löst grus kan uppstå vid olika typer av tankbeläggningsåtgärder. Vanligen i samband med fläckvis försegling eller snabellagning av potthål och sprickor men det kan också uppkomma vid heltäckande förseglingar och ytbehandlingar. En viss mängd löst grus förekommer alltid i samband med dessa typer av arbeten och det är därför viktigt att trafikanterna varnas och informeras i samband med arbetena utförs samt att de krav som ställs på sopning efter utläggning följs upp.

Problem med halka på grund av löst grus kan även uppstå när grusmaterial från stödremsan dras upp på vägen av trafiken, speciellt i innerkurvor, samt tidig vår innan sopning och upptagning av grus från vinterväghållning är utförd.

Väghållaren ska omedelbart informera om bristande friktion

Omedelbart efter det att problem med bristande friktion har uppmärksammats ska väghållaren se till att trafikanterna informeras genom skyltning eller annan information. Vid skyltning ska du som väghållare sätta upp varningsmärke A10 Varning för slirig väg, vid behov kombinerat med tilläggstavla. Det är också viktigt att du kommer ihåg att skylta vid snabellagning eller andra åtgärder.