Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traktor snöröjer enskild väg. Foto: Mostphotos

Vinterunderhåll och snöröjning av enskild väg

Enskilda vägar plogas av väghållaren. Här följer riktlinjer för vad du bör tänka på när du plogar.

En enskild väg bör normalt plogas efter varje större snöfall. En tumregel är att vägen ska plogas när snötjockleken är cirka 8 centimeter. Vid större snöfall ska vägen plogas i två omgångar.

Ploga en körbana först

Vid plogning ska du först ploga en tillräckligt bred körbana så att trafiken kan komma fram. Därefter plogas hela körbanebredden, inklusive mötesplatser, parkeringsplatser och busshållplatser. Även vägskäl ska rensas från snö.

Ploga inte ut snö på större väg

Du får inte ploga ut snö på allmän väg. I princip får man inte ploga en mindre väg så att det uppstår problem för trafiken på en större väg. Det omvända är däremot tillåtet. Därför röjs inte de enskilda vägarnas anslutningar när allmänna vägar plogas. När du plogar en enskild väg får det bli en vall framför tomtutfarter och dylikt. Det är väghållaren på den mindre vägen som ska röja anslutningen till den större vägen.

Lägg vallarna utanför vägkanten

Snövallarna ska läggas utanför vägkanten för att undvika ojämn tjälbildning som kan orsaka lyftningar och tjälsprickor. Om vallarna inte kan läggas utanför vägbanan måste de forslas bort så snart som möjligt.

Det är inte tillåtet att ploga utanför vägkanten (så kallad överplogning).

Ta bort vallar på broar

När du plogar en bro ska snövallarna forslas bort så snart som möjligt, eftersom de alltid minskar utrymmet för trafiken. Dessutom medför smältvatten som fryser stor risk för mycket trafikfarlig halka på bron.

Ta bort vallar och hårda föremål från spår

De vallar som uppstår när du plogar en plankorsning med järnväg ska alltid tas bort så fort som möjligt från spårområdet så att rälsen blir fullständigt frilagd. En vall av is eller isklumpar kan medföra risk för urspårning. En vall av lös snö medför inga svårigheter för ett lok eller en motorvagn, men när vallen fryser till blir den riskabel. I en snövall kan det också dölja sig is, stenar och andra fasta föremål som kan orsaka urspårning om de ligger på eller invid rälsen.

Efter plogning ska du besiktiga hela spårlängden inom det plogade vägområdet. Ta bort isklumpar, stenar och andra fasta föremål som upptäcks i spårens närhet. Om du inte kan göra det ska du omedelbart underrätta banpersonalen eller närmaste järnvägsstation.

Vallar ska inte skymma sikten

Se till att snövallar inte skymmer sikten i korsningar för trafikanter.