Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traktor snöröjer enskild väg. Foto: Mostphotos

Vinterunderhåll och snöröjning av enskild väg

Enskilda vägar plogas av väghållaren. Här följer riktlinjer för vad du bör tänka på när du plogar.

En enskild väg bör normalt plogas efter varje större snöfall. En tumregel är att vägen ska plogas när snötjockleken är cirka 8 centimeter. Vid större snöfall ska vägen plogas i två omgångar.

Ploga en körbana först

Vid plogning ska du först ploga en tillräckligt bred körbana så att trafiken kan komma fram. Därefter plogas hela körbanebredden, inklusive mötesplatser, parkeringsplatser och busshållplatser. Även vägskäl ska rensas från snö.

Ploga inte ut snö på större väg

Du får inte ploga ut snö på allmän väg. I princip får man inte ploga en mindre väg så att det uppstår problem för trafiken på en större väg. Det omvända är däremot tillåtet. Därför röjs inte de enskilda vägarnas anslutningar när allmänna vägar plogas. När du plogar en enskild väg får det bli en vall framför tomtutfarter och dylikt. Det är väghållaren på den mindre vägen som ska röja anslutningen till den större vägen.

Lägg vallarna utanför vägkanten

Snövallarna ska läggas utanför vägkanten för att undvika ojämn tjälbildning som kan orsaka lyftningar och tjälsprickor. Om vallarna inte kan läggas utanför vägbanan måste de forslas bort så snart som möjligt.

Det är inte tillåtet att ploga utanför vägkanten (så kallad överplogning).

Ta bort vallar på broar

När du plogar en bro ska snövallarna forslas bort så snart som möjligt, eftersom de alltid minskar utrymmet för trafiken. Dessutom medför smältvatten som fryser stor risk för mycket trafikfarlig halka på bron.

Plogning vid plankorsning och planskild korsning

  • När du som entreprenör eller väghållare upptäcker fel vid plankorsning eller järnvägsspår väg ska du kontakta Trafikverkets Trafikcentral på 0771-921 921. Vid fara, larma istället via 112.
  • Du får inte aktivt salta spårområdet och inte närmare än 5 meter från närmaste räl. Syftet är att begränsa mängden salt inom spårområdet.
  • Du får inte lägga upp snö så att den hindrar bommens funktion.
  • Du får inte lägga upp snö så att den försämrar sikten mot tågen.
  • Om det finns anordnade plogfickor i anslutning till järnvägskorsningen, använd dem till att lägga upp snö från plogningen.
  • Du får inte ploga i själva plankorsningen. Röjning och isrivning inom spårområdet sköts av Trafikverkets järnvägsunderhållsentreprenörer. Kontakta Trafikverkets Trafikcentral på 0771-921 921.
  • När du passerar en plankorsning, gör det skyndsamt och med stor vaksamhet. Plogen ska vara i ett läge så att anläggingen inte skadas. Om det är möjligt, ställ plogen så att du inte lämnar snövallar och isklumpar inom spårområdet.
  • När du plogar en vägbro som går över järnväg måste du se till att snö och is inte ramlar ner och lägger sig i spårområdet.

Vallar ska inte skymma sikten

Se till att snövallar inte skymmer sikten i korsningar för trafikanter.