Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillsyn och omprövning bidragsrätt enskilda vägar 2018

Nu skickar Trafikverket ut vägdeklarationer för 2018. Detta utskick får de enskilda väghållare vars vägar ska tillses eller omprövas för fortsatt bidragsrätt.

Fyll i uppgifter som förändrats eller saknas

Kontrollera att uppgifterna i vägdeklarationen stämmer överens med det aktuella läget för er väg. Om det har skett några förändringar på er väg sedan den senaste tillsynen, ska ni lägga till dem i vägdeklarationen.

Om vägföreningen har ett aktuellt organisationsnummer som ni inte meddelat Trafikverket ska det också läggas till i vägdeklarationen.

Ändringar av kontaktperson eller bidragsmottagare

I vägdeklarationen kan ni bara ändra uppgifter som rör vägen. Om ni vill ändra uppgifterna om kontaktperson eller bidragsmottagare, hittar ni blanketter för detta via länken nedan.
E-tjänster och blanketter

Skicka tillbaka deklaration inom tre veckor

Deklarationen kan med fördel göras via webben alternativt skriva under och skicka tillbaka.

Skicka tillbaka deklarationen inom tre veckor. Om Trafikverket inte får tillbaka den inom tre veckor efter att ni fått utskicket, kan ert bidrag dras in.

Ange om ni vill bli kontaktade innan tillsynen

Trafikverket utför normalt tillsynen av vägen utan att kontakta väghållaren. Om ni vill bli kontaktade av er utredare på Trafikverket innan tillsynen, ska ni ange det i deklarationen. Gör det genom att kryssa i rutan vid underskriftsraden.

Ni är naturligtvis alltid välkomna att kontakta er utredare på Trafikverket om ni önskar råd och stöd.

Vid tillsynen kommer vi särskilt att titta på

  • anslutningen till allmän väg ur trafiksäkerhetssynpunkt
  • grusslitlager och beläggningsslitage
  • att avvattningen fungerar (med diken och kantskärningar)
  • att trummor är rensade och in- och utlopp fungerar
  • att broar är röjda och rengjorda
  • röjning till normalt 2 m från vägkant och 4,6 m i höjd