Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg i vinterlandskap, 100-skylt i förgrunden.

Vad är rätt hastighet?

Vägens standard och säkerhet tillsammans med kunskap om hur mycket våld människokroppen tål vid krock bestämmer vilken hastighet en väg bör ha.

Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor, och det bidrar också till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriterar vi alltid de oskyddade trafikanterna – gående och cyklister. Större vägar med enbart fordonstrafik, god sikt och hög säkerhet kan ha högre hastighet.

Under 2015-2016 fortsätter vi att anpassa hastigheterna på det allmänna vägnätet och planerar för ytterligare anpassningar inför åtgärdsplaneringen 2018-2029.

Under 2008–2009 såg Vägverket (nuvarande Trafikverket) över hastighetsgränserna utifrån vägarnas säkerhetsstandard och gjorde förändringar för att öka trafiksäkerheten på de större vägarna. Under 2010–2011 såg landets kommuner över hastigheten på kommunala gator och vägar för att förbättra trafiksäkerheten och öka tryggheten. Förändringarna är positiva för såväl person- och godstransporter som för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Förändringarna bidrar också till att öka tätorternas attraktivitet. Varje enskild kommun beslutar om hastighetsförändringar på kommunala gator och vägar.