Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man håller i hastighetsskylt vid en landsväg.

Ändrade hastighetsgränser

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna under 2018. Under hösten 2017 ändrades hastighetsgränserna i Skåne, Uppsala och Södermanlands län. Det är en anpassning till vägarnas säkerhetsstandard och en del i den hastighetsöversyn som pågår.

Sedan 2008 har Trafikverket arbetat med att justera hastigheterna på de statliga vägarna efter vägens säkerhetsstandard. Fram till 2025 kommer cirka 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Rätt hastighet på vägen räddar liv.

Följande sträckor fick nya hastighetsgränser under december 2017:

  • I Skåne län fick delar av väg 1901 och väg 104 ändrade hastighetsgränser till 80 km per timme.

  • I Uppsala län fick del av väg 76 ändrad hastighetsgräns till 80 km per timme. Den enskilda vägen till Forsmarks kraftstation får ändrad hastighetsgräns till 70 km per timme.

  • I Södermanlands län fick delar av väg 53 ändrad hastighetsgräns till 100 km per timme respektive 80 km per timme.

Du hittar länskartor med ändrade hastighetsgränser längre ner på sidan. På kartorna finns även tidigare beslutade hastighetsändringar utmärkta.

Vi vill ha effektiva resor och transporter. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att Trafikverket ska ha en högre hastighet än 80 kilometer per timme.

När vägens säkerhetsstandard tillåter det sätter vi en högre hastighetsgräns, men säkerheten går alltid först. På vägar med mitträcke kan hastigheten normalt höjas till 100 kilometer per timme. På vägar utan mitträcke kommer hastigheten att sänkas till 80 kilometer per timme, med undantag för vägar med lite trafik.

Nedan hittar du kartor över de sträckor som berörs i Skåne län, Uppsala län och Södermanlands län. Där finns även kartor på län där förändrade hastighetsgränser beslutats tidigare i höst (Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Värmlands län, Västernorrlands län och Örebro län).

Ändrade hastighetsgränser sommaren 2017

Under sommaren anpassade Trafikverket hastighetsgränserna i tre län: Västmanland, Värmland och Västra Götaland. I dessa län genomfördes både höjningar och sänkningar av hastighetsgränserna. Nedan ser du de sträckor som berördes sommaren 2017.

Ändrade hastighetsgränser 2016

Under 2016 skyltade Trafikverket om vägsträckor i 17 län. Samtliga omskyltningar innebar en sänkning från 90 kilometer i timmen till 80. Restiden påverkas marginellt av sänkningen från 90 till 80 – samtidigt som körningen blir säkrare. Kör du i 80 kilometer i timmen istället för 90 förlorar du högst 50 sekunder per mil.

Nedan ser du de sträckor som berördes 2016, de finns i samtliga län utom Blekinge, Gotland, Jämtland och Värmland.

Om du vill läsa mer om remisserna för ändrade hastighetsgränser klicka nedan:
Remiss för anpassning av hastighetsgränserna på vägarna