Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Reklamskylt efter allmän väg

Reklam intill allmän väg

Det finns många företag som vill sätta upp reklam intill de allmänna vägarna. Ju fler som åker på vägen, desto fler människor kan företagen nå med sina reklambudskap.

Tillstånd krävs

Den som vill sätta upp reklamskyltar inom vägområdet till en allmän väg måste ansöka om tillstånd av väghållningsmyndigheten. Om reklamen ska stå utanför vägområdet är det kommunen eller länsstyrelsen som ger bygglov eller tillstånd. I de fallen lämnar Trafikverket synpunkter inför deras beslut.

Helst inte inom vägområdet

Vår grundinställning är att reklam inte ska tillåtas inom vägområdet. Man kan göra undantag på rastplatser och för allmän information som valaffischer och utmärkning av vattenskyddsområde.

I övrigt grundar vi vår bedömning på platsen och reklamens utformning. Det är bara reklamens inverkan på trafiksäkerheten som påverkar vår inställning.